Fem skattetips för företagare inför årsskiftet

Thomas Erikson | Koll på skatten | 13 december 2016 |

Vilka skattetips bör du som företagare fundera över inför årsskiftet? Skatteexpert Thomas Erikson listar fem saker att ha koll på.

Stressad över skattetips inför nyår? Var inte det. Det är dags att avliva myten om att det ständigt är en massa saker som företagare måste göra före årsskiftet, för att minska skatten. Nu vid årsskiftet är det dessutom ovanligt få lagändringar som berör skatten att ta hänsyn till, vilket vi tidigare skrivit om här.

Här nedan är dock fem saker att fundera närmare över, som kan påverka din skatt.

Skattetips inför årsskiftet

1. En marginell marginalskattehöjning är föreslagen för 2017 genom en sänkning av skiktgränserna. Det innebär att det för ett fåtal kan löna sig något att tidigarelägga beskattning av inkomst av tjänst eller näringsverksamhet till i år, i stället för nästa år. Så att denna inkomst hamnar under årets skiktgräns för statlig inkomstskatt på 443 200 kronor (cirka 52 procent) eller gränsen på 638 800 kronor för så kallad värnskatt (cirka 57 procent).

Läs mer: Vem hjälper företag som vill skala upp verksamheten?

2. För andra, som inte kan påverka marginalskatteeffekten, kan det i stället vara förmånligare att göra tvärtom, det vill säga att försöka skjuta fram beskattningen av inkomsten. Det går för företag att göra på flera olika sätt genom olika reserveringar som du bör diskutera fram med din rådgivare i dessa frågor.

Särskilt förmånligt kan det här vara för de som bedriver näringsverksamhet som enskild firma. De kan minska sitt skattepliktiga resultat genom en avsättning till periodiseringsfond som skjuter fram beskattningen i upp till sex år utan att behöva ta upp någon schablonintäkt till beskattning. Aktiebolag måste däremot ta upp en sådan schablonintäkt och måste då betala en slags ränta för skattekrediten.

Eget löneuttag som är stort nog

3. Något som verkligen är viktigt att tänka på är eget löneuttag för de delägare i fåmansföretag som kan utnyttja anställdas löner som underlag för att beräkna lågbeskattat utdelningsutrymme (20 procent). Delägaren (eller en närstående) måste under 2016 ha tagit ut en lön som uppgår till det minsta av 6 inkomstbasbelopp (355 800 kronor) + 5 procent av de anställdas kontanta löner, eller 9,6 inkomstbasbelopp (569 280 kronor). Tillräckligt löneuttag måste ha gjorts före årsskiftet annars riskerar delägaren att missa hela sitt löneunderlag.

Läs mer: Expertens tips: Då ska du bygga ut styrelsen

4. Kvitta reavinster och förluster. Se över ditt sparande i värdepapper och se om du bör realisera någon vinst eller förlust för att minska skatten på årets resultat. För privatpersoner gäller det framförallt att se om man bör ta fram vinster för att kvitta mot redan gjorda förluster.

Förluster går nämligen inte att spara. I annat fall kommer avdragsrätten för förlusten att reduceras till 70 procent. Det kan även bli sämre skattereduktion (21 procent i stället för 30 procent) om man har ett underskott av kapital som överstiger 100 000 kronor.

För sparande i värdepapper som sker av ett aktiebolag är dock realiserade förluster inget problem eftersom aktiebolaget kan spara förlusterna utan tidsbegränsning till dess att man får fram vinster att kvitta emot (aktiefållan).

Läs mer: Planera pensionen: Så gör du som företagare

Om du har ett aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår så närmar det sig bokslut. Det är då hög tid att se över eventuell förvaltning av överskottskapital. Om det finns realiserade vinster så kanske det är dags att se om några värdepapper ska säljas för att ta fram förluster som kan kvittas.

Eller tvärtom – det kanske finns realiserade förluster eller gamla förluster som sparats i ”aktiefållan”? Då kan det vara dags att sälja värdepapper för att ta fram vinster att kvitta. Din företagsrådgivare eller kapitalförvaltare är ett lämpligt bollplank i frågor rörande företagets placeringar.

Räntan på skattekontot försvinner

5. Intäktsränta på skattekontot försvinner efter årsskiftet. Många har upptäckt att skattekontot ger en ränta motsvarande 0,8 procent och har därför fyllnadsinbetalat i förskott. Från årsskiftet blir dock räntan noll. Några veckor kvar således att få en bra avkastning.

Beräknas du få kvarskatt som överstiger 30 000 kronor ska dock dessa pengar finnas på kontot den 12 februari 2017. Resterande del på 30 000 kronor behöver ha inbetalts på skattekontot först den 5 maj. Observera att ovanstående datum gäller för privatpersoner och företag med kalenderår som räkenskapsår. För företag med brutet räkenskapsår gäller andra datum, som du hittar här.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!

6 kommentarer

 1. Bernt Karlsson skriver:

  Hej när Du skriver om periodiseringsfonder i enskild firma (det blir ingen schablonskatt, vilket är riktigt) Däremot minskas underlaget för positiv räntefördelning. En positiv räntefördelning kan tas upp till 30 % i inkomsslaget kapital och minska inkomst av rörelse. Beroende på marginalskatt kan fördelen vara ganska stor. Det blir inga ATP poäng, men gränsen har troligen överskridts.
  Med vänlig hälsning
  Bernt Karlsson

 2. Owe Larsson skriver:

  Beträffande 0,8% ränta på skattekontot, menar du att en insättning före nyåret ger 0,8% ränta under hela 2017 oavsett inbetalt belopp.//Hälsningar

 3. Anders Rudin skriver:

  Äntligen kanske månadsbrev till småföretagare, inklusive vi som har tiden bakom oss och håller på att avveckla bolaget. För oss är säker inlåning en mycket viktig fråga, tyvärr ger ju inte storbankerna ens lika inlåningsränta som SBAB! mm…

 4. Thomas Erikson skriver:

  Hej Owe! Nej jag menar inget av det. Som jag skriver så försvinner intäktsräntan på skattekontot vid årsskiftet. Du får således ingen ränta alls på överskott på skattekontot under 2017. Fram till årsskiftet gäller dock en skattefri intäktsränta på 0,5625 %, vilket motsvarar en skattepliktig ränta på ca 0,8 %. Det har inte funnits någon beloppsbegränsning. Det är en väldigt bra ränta i rådande lågräntemiljö. För den som har inbetalat överskott på skattekontot som inte behövs för kommande debitering av skatt är det därför dags att se sig om efter andra placeringsmöjligheter när intäktsräntan blir noll vid årsskiftet.

 5. Barbro Holmgren skriver:

  Är detta verkligen en verksamhet som ska bedrivas; ner till minsta detalj i syfte att minimera skatt genom att rådge och aaktiviera verksamheten..lär finnas en s k generalklausul som aldrig tillämpas som säger att ekonomisk hantering i enbart syfte undgå skatt kan skönstaxeras. Rådgivning avser här enskilda firmor och mindre aktiebolag om riktigt uppfattat. Detsamma gäller större företag och koncerner. Som accepterat sätt att låta sig subventioneras av stat o kommun. En sorts bidrag som aldrig kallas lättja eller arbetsflykt till skillnad från vad gäller de famösa låginkomst och bidragstagarna.
  Är rådgivningen befogad? Är mindre relevant belysa dessa subventionskrav eller att de är mindre tärande för gemensamma kostnader skola vård omsorg rättsväsende än bidragstagarnas aktiviteter. Har inte sagt detta tidigare.

 6. anders skriver:

  Hej; Eftersom skattereglerna är så krångliga behövs rådgivning. Själv har jag tidigare inte gjort detta vilket resulterat i att jag betalt rent för mycket skatt. Nu i år ska se till att minimera skatten istället. Om skatteverket hade enkla och raka regler hade det inte behövts. Se bara på ungdomar; om de tjänar 18 738 kr får de behålla allt men jobbar de ngn timme extra och tjänar 18 739 kr ska de betala 1300 kr i skatt dvs genom att jobba lite mer får de 1300 kr mindre i handen. Korkad regel – här behövs rådgivning som berättar för ungdomarna att tacka nej till extra jobb.

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

 • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>