Hur slipper du sjukskrivningar i ditt företag?

Peter Eriksson | Hållbart företagande | 9 september 2016 |

Hur motverkar du att medarbetare blir långtidssjukskrivna? Och har du hastat förbi egna försäkringar? Här är frågorna att ta tag i för att slippa sjukskrivningar.

Regeringens förslag om hälsoväxling – eller sjukskatt som förslaget också kallats – har dragits tillbaka tack vare konkreta åtgärdspaket från arbetsmarknadsparterna. Därmed slipper du som företagare riskera att betala 25 procent av sjukpenningen för en anställd som blir långvarigt sjuk. Ett välkommet beslut tycker många företagare.

Orsaken till att förslaget kom är de stegrande kostnaderna för sjukskrivningar. Prognoser pekar på kraftig ökning av kostnaderna – och då ska vi betänka att sjukskrivningarna redan ökat med 75 procent sedan 2010!
Det är framför allt den psykiska ohälsan som ligger bakom de höga sjuktalen. Och alltför många sjukskrivningar hittar man i offentlig verksamhet.

Läs mer: Strandhälls kritiserade förslag om hälsoväxling skrotas

Så kan du slippa sjukskrivningar

Sjukskrivningarna är dock lägre i privata, mindre företag. Det är glädjande. Friska företag är ofta lönsamma företag, som består av engagerade och friska medarbetare. Hälsofrågan är viktig. Men vad kan du göra då, för att motverka att dina anställda hamnar i långtidssjukskrivning?

En idé kan vara att plagiera några av de åtgärder som arbetsmarknadsparterna föreslagit. Till exempel kan du se till att du själv och dina chefer diskuterar och utbildar er kring hur ni kan arbeta med rehabilitering och arbetsanpassning.

Ur sådana diskussioner skapas en medvetenhet som ni får nytta av vid en sjukskrivning. Vem på företaget är ansvarig för att följa arbetsmiljölagen? Hur fungerar er företagshälsovård? Har ni friskvårdsbidrag och vårdförsäkring för era anställda? Finns en rehabiliteringsförsäkring?

Läs mer: Hur ser ditt ansvar för anställdas rehabilitering ut?

Dessutom visar en undersökning att företagare har lägre pension än anställda och att var fjärde företagare inte sparar till sin pension. Risken är att samma företagare även satt sig själva i andra hand, när det kommer till inkomstskydd vid sjukdom. Eller att de struntat i att försäkra sig om att få snabb vård.

Fler har privat vårdförsäkring

Är orsaken tidsbrist? Och vem tycker sig ha tid att sitta i väntrum när man egentligen skulle behöva få vård? Nu har den problematiken kanske börjat fått en lösning genom aktörer som till exempel Kry.se. Nu kan du träffa en läkare genom mobiltelefonen, kort sagt.

En antydan till en trend som syns i en färsk undersökning är dock att fler tecknar en privat vårdförsäkring. Närmare bestämt är det 4,5 procent fler än förra året, totalt 640 000 personer, som har vårdförsäkring i dag.

Läs mer: Regeringen belönar företag med friska medarbetare

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>