Ett års förstärkt skydd för nya företagare – om du blir sjuk

Peter Eriksson | Hållbart företagande | 30 maj 2016 |

Starkare stöd för nyetablerade företagare kan bli verklighet, efter att en färsk utredning presenterats. Hur skulle det påverka dig och ditt företag?

Den socialförsäkringsutredning Mer trygghet och bättre försäkring som tillsattes 2010 har nu landat sitt slutbetänkande. Ett av förslagen berör nyetablerade företagare och det föreslås att man ska kunna behålla sin tidigare sjukpenninggrundande inkomst (SGI) i tre i stället för dagens två år.

Det innebär att den som startar ny verksamhet kan få sjukpenning baserad på tidigare högre inkomst man har haft som anställd även om inkomsten från verksamheten ännu inte ger utrymme för höga löneuttag. Reglerna ska gälla oavsett om du driver verksamhet i aktiebolagsform, enskild firma eller handelsbolag. Även skyddet vid eventuell arbetslöshet ska förstärkas på likvärdigt sätt.

Kunde varit mer generöst
Det finns anledning att tro att de här reglerna kommer att införas, eftersom riksdagspartierna tillsammans utarbetat förslaget. Även om förslaget är förbättrande finns det från bland andra Småföretagarnas Riksförbund synpunkter på att förslaget kunde varit mer generöst.

Bland annat föreslår man att det val av antal karensdagar en näringsidkare kan göra om man är yngre än 55 år bör gälla även om man passerat den åldersgränsen. Hur många karensdagar har du? Skillnaden i egenavgifter är inte så stor.  Om du till exempel valt en dags karens är egenavgiften 28,97 procent medan sju dagars karens minskar avgiften till 28,59 procent. Hos Skatteverket kan du se hur avgiften förändras beroende på antal karensdagar.

Koll på premier
Till sist skulle jag vilja återkoppla till mitt inlägg i januari där jag tipsade om att informera din personal att sluta betala premier till sina pensionsförsäkringar. I alla fall om de har någon tjänstepensionsförmån hos dig eller eventuell annan arbetsgivare. 
Banker, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och media har genomfört stora informationsinsatser under lång tid, och gör det fortfarande för att informera om den slopade avdragsrätten.

Dock vet vi att många fortfarande har kvar ett sparande som tidigare var avdragsgillt. Som arbetsgivare kan du dra ett viktigt strå till stacken och fortsätta informera dina anställda. Kanske kan du uppmana dem att kontrollera hos sin bank eller försäkringskontakt om de har rätt till fortsatt avdrag eller inte. Kanske via ett mejl, nyhetsbrev, intranätartikel eller en rad på lönebeskedet?

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>