Sommarstädning: Vad har du i din portfölj?

Roger Törnkvist | Okategoriserade | 11 juni 2015 |

För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

Börser på uppgång har under flera år varit nästintill vardagsmat, men den senaste tiden har bilden förändrats något. Ord som börsbubbla har börjat dyka upp i media. Och visst kan det finnas anledning att som alltid hålla ett vakande öga, men några större bakslag finns inte med i våra prognoser.

Negativa räntor och en aktiemarknad som fortsätter att tuffa på – det är en bild som vi har börjat vänja oss vid, även om börstakten har mattats av något på sistone. Det vi ser nu skiljer sig dock inte nämnvärt mot det som hände i höstas, när det var lite skakigare under en period, men då det vände det uppåt igen ganska omgående. Vi ser inga tydliga skäl att tro att det blir annorlunda nu.

Två viktiga anledningar till att börsutvecklingen mattats av något på senare tid är att USA:s ekonomi gått något sämre än väntat kombinerat med vinsthemtagningar på såväl börsen som räntemarknaden efter en lång period av god utveckling.

Dessutom har den svenska kronan stärkts under en tid som en följd av Riksbankens senaste beslut att lämna räntan oförändrad istället för en sänkning. Det har medfört att den positiva valutaeffekt som svenskar som investerat i utländska aktier fått under en längre tid på grund av en svag krona, förbytts till negativ vilket pressat exempelvis fondkurser på utländska aktiefonder.

Men även om USA för tillfället inte presterar som förväntat, utvecklas stora delar av Asien väl och även Europa har börjat röra på sig om än från låga nivåer. Och den globala tillväxten väntas stiga med cirka 3,5 procent i år och närmare fyra procent under 2016. Detta bör bädda för stigande bolagsvinster som tillsammans med det extremt låga ränteläget fortsatt talar för positiv utveckling för börsen.

Men hur ska man då tänka vad gäller placeringar givet det nuvarande läget? Som alltid handlar det om vilken riskexponering man vill ha och för många kan det nu vara aktuellt att se över sina portföljer. Den portfölj som exempelvis för ett år sedan innehöll hälften aktier och hälften räntebärande placeringar har troligen i dag en betydligt större andel aktier och därmed en helt annan riskexponering i dag än den tänkta. Då kan det vara en god idé att göra en omfördelning i sin portfölj.

Vill man bibehålla aktieandelen kan man flytta delar av innehavet från en spetsig aktiefond till en bredare globalfond, vilket är ytterligare ett alternativ för att sänka risken något utan tappa möjligheten till god avkastning.

Du som har en större summa att placera kanske har anledning att vara lite mer uppmärksam än tidigare. Eftersom marknaden är lite mer slagig kan det vara vettigt att dela upp insättningarna i tre till fyra omgångar för att på så sätt minska risken för en dålig tajming.

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>