Experttips: Så sätter du ihop ditt företags styrelse

Anette Andersson | Hållbart företagande | 22 juni 2017 |

Med hjälp av en smart sammansatt styrelse kan du öka lönsamheten i ditt företag. Men hur gör du och vad ska du ta hänsyn till? Anette Andersson, hållbarhetsexpert på SEB, vet. 

Som entreprenör brinner du för din affärsidé men din erfarenhet av att driva bolag kanske inte är lika omfattande, än. Det är där din styrelse kan komma in, om du lyckats samla rätt personer.

En av styrelsens viktigaste uppgifter, enligt lag, är att se till att ditt bolag sköts på rätt sätt. Till exempel att bokföring förs, att skatter betalas, att årsredovisningen lämnas in och så vidare.

Utöver den formalian formas ofta styrelser för att stödja bolaget i dess strategiska utveckling, affärsutveckling, generell rådgivning och för att bredda bolagets nätverk av personer som kan engageras i olika frågor. En styrelse kan alltså vara en fantastisk kompetens- och erfarenhetspool som står till bolagets förfogande.

Läs mer: Vad är poängen med jämställda styrelser?

Viktiga kompetenser att täcka in

Viktigt att tänka på är med andra ord att försöka ringa in personer med den kompetens som är nödvändig för just dig och ditt företag. Några kompetensområden som alltid bör täckas in är: operativ ledning, strategi och inte minst finansiering.

Idag pratar vi också mycket om vikten av diversifiering – att inte alla är likadana i sitt tänk och sina erfarenheter – i styrelsen. Och då syftar vi inte bara på en bra mix av män och kvinnor utan även när det gäller exempelvis ålder, etnisk bakgrund och så vidare. Mångfald berikar kort sagt när styrelsen får in en mängd olika kompetenser och erfarenheter.

Läs mer: ”Jag ser fram emot att jobba med en professionell styrelse”

Större risk för dåliga beslut i homogen grupp

Många dåliga beslut har tagits för att en grupp har varit allt för homogen och alla tycker lika. Om ditt företag utvecklar produkter som riktar sig mot en viss marknad eller kundgrupp, se till att den kompetensen finns representerad för att undvika att utveckla produkter som inte alls fungerar i verkligheten.

En styrelse bör inte heller vara allt för stor. En del rekommenderar kring fem personer. Det är för att alla ska bidra och vara delaktiga. Idag finns det ett antal utbildningar och också nätverk för att kunna hitta lämpliga styrelsekandidater och utbyta erfarenheter.

Var och hur börjar du leta lämpliga personer då? Visst kan du ha kompisar eller släktingar i styrelsen men då måste de å andra sidan kunna säga emot och ifrågasätta. Tidigare erfarenheter från styrelsearbete är så klart bra, precis som någon som förstår företagets idé. Men lika viktigt är det att inkludera någon som inte har branscherfarenhet som kan utmana och tänka annorlunda.

Läs mer: Linn Tagesson: ”Våga förhandla – och lägg krut på styrelsen direkt”

Ta hjälp av Styrelseakademien

Här hittar du fler tips kring hur du kan tänka kring din styrelse och hur du rent praktiskt går till väga för att bygga upp de. Och via Styrelseakademien, som bland annat delar ut Guldklubban till årets bästa styrelseordförande en gång om året, finns mycket bra vägledning och tips att få.

I Almedalen kommer vi ytterligare belysa detta genom ett antal paneldebatter under måndagen den 3 juli i Residenset. Är du på plats, kom och lyssna, nätverka och ta del av andras erfarenheter! Här och här kan du läsa mer om paneldebatterna.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!