Slutfakturerat: Ny dom försvårar avlöning av styrelseproffs

Thomas Erikson | Hjälp med juridik | 18 augusti 2017 |

Skatteverkets rekommendation till styrelseproffs som fakturerat arvodet från eget bolag har varit fel – i nästan nio år. Det är konsekvensen av en helt färsk dom från Högsta Förvaltningsdomstolen.

Sedan 2009 har Skatteverket tillämpat en administrativ praxis som inneburit att styrelseledamöter i vissa fall har kunnat fakturera arvodet från sitt eget aktiebolag. På så sätt har inkomsten vid mottagandet bara beskattats med bolagsskatt (22 procent).

Först när resterande inkomst har tagits ut från bolaget som avdragsgill lön (32-57 procent skatt) eller icke avdragsgill utdelning (20-57 procents skatt enligt de så kallade 3:12-reglerna) har ägaren beskattats.

Företaget som betalar av styrelsearvodet har därmed sluppit  betala arbetsgivaravgifter (31,42 procent) eftersom det är mottagarens bolag som ska stå för dessa, och då dra av kostnaden, om ägaren väljer att ta ut lön från sitt bolag.

Läs mer: Experttips: Så sätter du ihop ditt företags styrelse

En uppskattad skjuts i styrelserekryteringen

En förutsättning för att tidigare ha kunnat fakturera styrelsearvodet från eget bolag har varit att bolaget fortlöpande har haft minst tre sådana uppdrag. Uppdragen måste även ha avsett uppdrag i annat bolag än sådant där styrelseledamoten eller någon närstående är delägare i.

Möjligheten att fakturera styrelsearvoden har inte setts som ett problem av Skatteverket. För näringslivets sida har möjligheten inneburit såväl ett väsentligt ökat antal styrelseuppdrag som en ökad möjlighet att rekrytera rätt ledamöter till styrelserna.

Läs mer: Expertens tips: Då ska du bygga ut styrelsen

Nu verkar det dock vara stopp för att fakturera styrelsearvode. Högsta Förvaltningsdomstolen konstaterar i sin dom den 20 juni 2017 (mål nr 278-17) att uppdrag som styrelseledamot till sin karaktär är ett sådant personligt uppdrag som enligt tidigare domstolspraxis normalt ska beskattas som inkomst av tjänst.

Det innebär att det bara är i rena undantagsfall som styrelsearbete kan faktureras. Det gäller i vissa tillfälliga och strikt avgränsade uppdrag där även styrelsearbete ingår som en del. Vanliga styrelseuppdrag kommer däremot inte kunna faktureras – även om uppdragen är tidsmässigt begränsade. Vad gäller rena konsulttjänster är det dock ingen förändring utan dessa kan faktureras som vanligt.

Läs mer: Linn Tagesson: ”Våga förhandla – och lägg krut på styrelsen direkt”

Arbetsgivareavgifter och annorlunda beskattning

Frågan inställer sig då vad du som följt Skatteverkets rekommendation och fakturerat dina styrelseuppdrag ska göra nu? Skatteverket har i en kommentar till rättsfallet sagt att det gamla ställningstagandet inte längre ska tillämpas vad gäller styrelsearvoden.

Kontrollen kommer dock att vara framåtsyftande vilket innebär att man kommer låta existerande uppdrag som redan har ingåtts innan domen få löpa viss tid. Det gäller dock enbart de avtal som ingåtts före HFD:s dom och de arvoden som avser innevarande räkenskapsår (vid tidpunkten för HFD:s dom) hos det bolag som betalar ut ersättningen för styrelsearbetet.

Däremot kommer det att vara stopp för att fakturera nya styrelseuppdrag, utom i rena undantagsfall som angetts ovan. Det innebär att utgivaren vid nya uppdrag är skyldig att betala arbetsgivaravgifter och mottagaren att ta upp inkomsten som inkomst av tjänst.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!