8 tips för företagare inför årets deklaration

Thomas Erikson | Koll på skatten | 24 april 2018 |

Före midnatt onsdag den 2 maj ska de flesta privatpersoner lämna sin inkomstdeklaration. Det gäller även företagare. Här kommer några enkla tips inför årets deklaration för dig som driver företag.

1. Nya deklarationstider för företag

För de allra flesta gäller att deklarationen ska lämnas först onsdag den 2 maj 2018. Det gäller alla privatpersoner, även om man har inkomst av näringsverksamhet. För andra företag gäller dock numera helt nya deklarationstidpunkter beroende på när man har bokslut.

Företag ska lämna deklarationer enligt följande:
Bokslut                                          Deklarationstidpunkt 
31/1, 28/2, 31/3, 30/4                1 november
31/5, 30/6                                     15 december
31/7, 31/8                                     1 mars
30/9, 31/10, 30/11, 31/12         1 juli

Lämnar du eller företaget deklarationen inklusive bilagor elektroniskt är deklarationstidpunkten en månad senare.

Läs mer: Scaleup-entreprenörer: ”Så löser vi finansieringen”

2. Kontrollera deklarationsuppgifterna

För såväl privatpersoner som företag gäller att kontrollera de uppgifter som har tryckts i din deklaration. De tryckta uppgifterna bygger på de kontrolluppgifter som har lämnats av arbetsgivare, banker med flera. Om kontrolluppgifterna är fel har du alltså fel uppgifter i deklarationen. Oftast stämmer allt, men fel förekommer. Om du vill ha järnkoll så behöver du stämma av både lönespecifikationer och underlag från banker mot kontrolluppgifterna samt att kontrolluppgifterna stämmer med uppgifterna i deklarationen.

Läs mer: Ojämlika pensioner: Vad kan du som entreprenör göra?

3. Gör reserveringar i näringsverksamhet

Om du har inkomst av näringsverksamhet så bör du fundera på om du ska göra någon eller några av de reserveringar som står till buds för att sänka ditt skattemässiga resultat.

De är:
• Positiv räntefördelning
• Periodiseringsfond
• Expansionsfond

Framförallt gäller det om du kan sänka din inkomst så att du kommer under någon skiktgräns och således kan få lite lägre skatt för 2017. Positiv räntefördelning är nästan alltid bra att göra eftersom det innebär att du flyttar en del av inkomsten från näringsverksamhet till inkomst av kapital. Periodiseringsfond likaså eftersom privatpersoner – till skillnad mot bolag – inte behöver ta upp någon schablonintäkt avseende avsättning till periodiseringsfonder.

Expansionsfond kan också vara bra för att skjuta skatten framåt om man också har kvar kapitalet i företaget. Alla dessa frågor bör du diskutera med din revisor, skattejurist eller annan som hjälper dig med deklarationen för näringsverksamheten.

Läs mer: Rekrytera rätt i tillväxt – så lyckas du

4. Utländska inkomster

Om du har utländska inkomster så är det inte säkert att det har lämnats kontrolluppgifter för dessa. Kontrollera därför själv att alla dina utländska inkomster och utgifter tas med i din deklaration

Läs mer: Experttips: Tänk på det här när du köper ett bolag

5. Självrättelse

Har du haft inkomster tidigare år som du inte har tagit upp i deklarationen? I så fall bör du noga överväga att rätta detta i efterhand genom en så kallad självrättelse. På så sätt undviker du både skattetillägg och risken att åtalas. Normalt behöver man rätta upp till fem år bakåt i tiden. Det blir i så fall inkomster för åren 2012-2016. Inkomster för 2017 ska upp i årets deklaration.

Världen blir allt mer transparent och avtal om informationsutbyte ökar samtidigt som samarbetena mellan myndigheter i olika länder ständigt ökar. Från 2017 har dessutom ett stort antal länder börja lämna kontrolluppgifter på alla typer av inkomster och ägande i utländska bolag. Det är således hög tid att göra självrättelse om du haft oredovisade inkomster från utlandet.

Anlita alltid en jurist eller annan person som har erfarenhet av självrättelser så att du verkligen gör rätt.

Läs mer: Vilka hållbarhetstrender påverkar ditt företag 2018?

6. Delägare i fåmansföretag?

Om du är delägare i ett fåmansföretag och har varit verksam i företaget så att du omfattas av de så kallade 3:12-reglerna så ska du lämna blankett K10. Blanketten hjälper dig att räkna ut hur mycket av lämnad utdelning eller av kapitalvinst vid en försäljning som ska tas upp i inkomstslaget tjänst respektive inkomstslaget kapital. Lämna bilagan även om du inte har haft någon inkomst från företaget eftersom du får spara det framräknade utdelningsutrymmet (gränsbeloppet). Skatten på inkomst som ryms inom gränsbeloppet är bara 20 procent. Läs mer om att deklarera som delägare i fåmansföretag här på Skatteverkets hemsida.

Läs mer: 6 tips: Tar du lön eller utdelning från ditt företag 2018?

7. Utnyttja investeraravdraget

Du har väl inte missat att du numera kan få ett investeraravdrag i inkomstslaget kapital för halva investeringskostnaden i vissa mindre bolag. Det gäller investeringar som du gjort vid bolagets bildande eller vid en nyemission. Maximalt avdrag är 650 000 kronor, vilket medges vid en investering på 1,3 miljoner kronor. Ett avdrag är normalt värt 30 procent. Eftersom avdrag medges för halva investeringskostnaden innebär detta i praktiken att staten subventionerar upp till 15 procent av investeringskostnaden.

Avdraget yrkas i inkomstdeklarationen och är villkorat. Bland annat måste investeringen behållas i fem år, annars måste man återföra avdraget till beskattning. Du kan läsa mer om investeraravdraget i detta tidigare inlägg samt här på Skatteverkets hemsida.

Läs mer: Nya möjligheter att belöna nyckelpersoner vid årsskiftet – för vilka företag?

8. Öppna yrkanden

Är du det minsta osäker på om en inkomst är skattepliktig eller om en kostnad är avdragsgill bör du ange detta i deklarationen. Det brukar kallas att man gör ett öppet yrkande. Det innebär att du måste lämna tillräckligt tydliga uppgifter om den oklara situationen för att Skatteverket ska kunna förstå vad det är frågan om och därmed ges en möjlighet att kunna göra en korrekt bedömning. Genom att göra ett öppet yrkande undviker du att behöva riskera att drabbas av skattetillägg eller till och med åtalsanmälan. Det värsta som kan hända då är att inkomsten ifråga beskattas eller att avdraget inte medges.

Läs mer: Kompanjonavtal: Slipp svågern som oönskad delägare

Mer information

Mer information om hur du deklarerar ditt företag och tidpunkter för betalning till och från skattekonto etcetera hittar du på Skatteverkets hemsida.