Så ökar du din attraktionskraft som arbetsgivare

Peter Eriksson | Hållbart företagande | 24 november 2014

Rekordmånga svenska företag planerar att anställa den närmaste tiden. Samtidigt är det största hindret för tillväxt just att hitta och behålla rätt medarbetare. Med ett starkt erbjudande kring pension och försäkring blir du en attraktiv arbetsgivare.

Nyligen kunde vi läsa i SvD om att en historiskt hög andel företag vill anställa nya medarbetare. Var fjärde anställd i Sverige arbetar på företag som planerar att anställa kommande kvartal, visar IC Potentials personalchefsindex.

Samtidigt slår flera parallella rapporter fast att det största hindret för tillväxt just nu är att hitta rätt medarbetare. Det handlar inte om brist på finansiering eller krångliga regler, utan kort och gott om möjligheten att attrahera och behålla medarbetare.

I Tillväxtverkets nya enkätundersökning Företagens villkor och verklighet svarar totalt 70 procent av företagen att de vill växa. Samtidigt oroar de sig över svårigheten att lyckas rekrytera rätt medarbetare.

Sveriges ledande entreprenörer tar upp problemet även i EY:s Entreprenörsstudie. Utmaningen i att hitta medarbetare med rätt kompetens verkar vara en prövning oavsett vilken fas företaget befinner sig i och en majoritet av entreprenörerna i undersökningen anser att det är kompetensbrist i deras bransch.

Så vad kan du göra då för att stärka din attraktivitet som arbetsgivare? En fråga som i dag har blivit allt viktigare för många medarbetarna är hur man ska finansiera sin framtida pension och samtidigt känna sig trygg på vägen. Detta eftersom vårt pensionssystem i dag gör att en 80-talist endast kan räkna med drygt 40 procent av slutlön i statlig pension.

Det finns dock bra och enkla sätt för många att bättra på de utsikterna. Genom förslaget om slopad avdragsrätt för privat pensionsparande och en höjd marginalskatt är det nu till exempel ännu mer intressant att låta medarbetare växla bruttolön mot pensionssparande. Eftersom de sociala avgifterna för företaget är lägre på tjänstepensionsavsättning kan dessutom en extra slant adderas till den anställdes pension, vid löneväxlingen.

Ett starkt totalerbjudande till anställda bör även innehålla:

* Trygghetslösningar som  vid ett plötsligt inkomstbortfall exempelvis gör att den anställdas familj kan bo kvar i huset.

* Snabb tillgång till privatvård vid sjukdom eller skada är attraktivt för medarbetarna (och minskar dessutom bortfall i företagets produktion).