Mikrolån och utvecklingscheckar för företag som växer

Wilhelm Nisser | Hitta finansiering | 25 maj 2016 |

Siktar du på fler marknader än den svenska, med ditt företag? Då finns det miljoner att söka via Tillväxtverkets utvecklingscheckar. Och hur fungerar Almis mikrolån till unga företag?

Det är så många saker att ha koll på och driva när du startar din verksamhet. Till ditt totala kapital räknas inte bara pengar. Det är också idén, visionen, affärsplanen och kunskaper om kunder, marknader, produkter och priser.

Sedan behövs den konkreta finansieringen. Var hittar du egentligen det egna kapitalet som du behöver satsa? Möjligheterna är många. Du själv, din omgivning, affärsänglar och crowdfunding är källor som på olika sätt och i olika situationer kan hjälpa till att skapa en kapitalbas. Här och här hittar du tips i tidigare inlägg.

Mikrofinansiering är ett växande område med ett ökande antal aktörer. Till exempel Almi erbjuder nu mikrolån upp till 200 000 kronor för nystartade eller unga företag. Här kan du läsa mer om hur det fungerar och hur du söker.

Att lyckas med nästa steg
Men sen då? Vad kan du göra när du vill ta nästa steg och vill ha hjälp ut i världen? Sverige har ett stort flöde av företag som växer underifrån. Det är många nystartade företag som klarar av att ta steget uppåt och utåt. Det är tech-bolag, bioteknik-företag, agenturer och handelsföretag. Tillväxten är möjlig och gränser inget hinder.

Men att ta steget in i områden och på utländska marknader som man tror på, kan kräva kunskap man inte har. Och finansiering förstås. Det finns välkända lösningar för exportstöd och i den mindre skalan, alltså särskilt riktat till mindre bolag har det också öppnats möjligheter till medfinansiering.

Medfinansiering möjligheter för mindre företag
Jag tänker bland annat på ett initiativ som Tillväxtverket står bakom, med så kallade affärsutvecklingscheckar. Mindre företag kan söka medfinansiering för satsningar utomlands. Målgruppen är företag med en omsättning om minst tre miljoner, 2-49 anställda och som har en tjänst eller produkt som ska internationaliseras. Stödet är från 50 000 kronor och upp till 250 000 kronor. Det kan du använda till köp av tjänster, viss del av resekostnader och även för projektanställningar. DN har bland annat skrivit om det här.

Här finns en möjlighet att ta klivet som annars kan vara så svårt. Marknadsundersökningar, hjälp att skriva strategier, leta leverantörer, utreda patentfrågor eller att utbilda sig själv för internationaliseringen av affären. Frågorna är många men här kan man få medel till att skaffa fram svaren. Och här kan du läsa om en en nylanserad plattform där entreprenörer kan utbyta erfarenheter från internationella satsningar.

Som vanligt behöver du vara väl förberedd. Utan en tydlig bild av var du vill nå och vad du vill så blir resultatet sällan bra. Och det är värt att framhålla att det här är en medfinansiering. Du ska också satsa egna pengar parallellt. Tveka inte att ställa frågor här. Och du som har erfarenhet av att ta ditt företag in på nya marknader, dela gärna med dig av tips till andra.

Tips på mer läsning:
* Tinder för affärsänglar och entreprenörer lanseras