Vad betyder det?

Belgin Fortaci | Hitta finansiering | 14 februari 2014

Aquisition financing, Seed capital och innovationshöjd. Nickar du och låtsas förstå eller avbryter du och frågar vad det egentligen betyder? Här kommer en liten ordlista över några av de vanligaste affärsslanguttrycken inom området jag jobbar med.

Affärsängel – En privatperson som satsar sitt kapital i nystartade företag (utan att vara släkt med företagaren). Förutom pengar får företagaren ofta tillgång till affärsängelns kontakter och erfarenheter från eget företagande.

Aquisition financing – Pengar som används för att köpa eller gå samman med ett annat företag. Det är vanligt att den som har investerat de pengar som används till detta vill att skulden ska återbetalas med aktier eller i en andel i bolaget.

Due dilligence – Förkortas ibland ”DD” och är en term för en typ av företagsbesiktning som görs inför ett köp av ett företag eller inför andra stora förändringar i ett företag, som till exempel vid utvecklingsprojekt eller satsning på en ny produkt.

Early stage – När ett företag får finansiering i ett tidigt skede, ofta när företagets produkter eller tjänster fortfarande testas och utvecklas och inte är ute på marknaden än.

Early bird – En person eller ett företag som är först ut med en investering eller med att använda en produkt eller tjänst, oftast med förmånen att priset blir billigare.

Innovationshöjd – Beskriver hur stort nyhetsvärdet är i en ny produkt. Om det redan finns liknande produkter på marknaden är innovationshöjden låg, om det handlar om en unik vara som i dag saknar konkurrenter har produkten en hög innovationshöjd.

Private equity – Riskkapital (se nästa ord i listan) som satsas i företag som inte är börsnoterade. Ofta används uttrycket ”Private equity” synonymt med samlingsbegreppet ”riskkapital”.

Riskkapital – Investeringar i företag i utbyte mot andel i företaget och ibland tillfälligt ägarinflytande. Riskkapitalbolag kallas de bolag som har som affärsidé att investera på detta sätt i andras företag. Riskkapitalbolagen brukar delas in i så kallade ”venture capital”-företag, som investerar i små och medelstora tillväxtföretag utan mycket till vinst, respektive ”buy out”-företag som investerar i större, mer etablerade bolag.

Seed capital – Den allra första investeringen i ett projekt eller nystartat företag som används till exempel till marknadsundersökningar eller produktutveckling. Kallas även Seed financing eller Seed money.

Start up – En start up eller ”startup” är ett nystartat företag som präglas av kreativitet och nytänkande. Det är designat för snabb tillväxt och tar ofta stora risker, men några av världens idag högst värderade företag, till exempel Apple, började som startups.