Välj rätt bolagsform för ditt företag

Thomas Erikson | Hjälp med juridik | 30 november 2015 |

Jag möts ofta av påståendet att aktiebolag alltid är bättre än enskild firma. Det verkar vara en vanlig uppfattning bland många. Men är det verkligen så?

Enligt min uppfattning har aktiebolag onekligen många fördelar. Vad som är den bästa lösningen är dock alltid individuellt och beror på vilken typ av verksamhet just du ska bedriva. Den skattemässiga betydelsen ska inte förringas, men ofta är det även andra variabler som är avgörande vid val av företagsform.

Sedan revisorskravet slopades för mindre aktiebolag och sedan investeraravdraget (som jag tidigare har skrivit om här) infördes den 1 december 2015, känns det dock som att fördelarna med aktiebolag börjar väga över. Det skulle gå att skriva en hel uppsats och jämföra de olika alternativen mer i detalj. Det ska jag inte göra här. Nedan försöker jag i stället bara lista vad många företagare upplever som vanliga för- och nackdelar med aktiebolag.

Fördelar med aktiebolag:
+ Lätt att skilja på egen och företagets ekonomi.
+ Ägaren riskerar endast satsat kapital om bolaget går dåligt.
+ Möjlighet till lågbeskattad utdelning till 20 procents skatt (cirka 150 000 kronor per bolag).
+ Bra för den som har anställda (löneunderlag ökar lågbeskattat utdelningsutrymme).
+ I bland innebär det bättre skatteregler vid försäljning (varierar mellan 20 och 57 procent skatt).
+ Kan placera i aktier, fonder och andra värdepapper.
+ Subventionering på insatskapital i mindre bolag genom investeraravdrag.
+ Större möjlighet att själv bestämma när vinst ska tas ut och på så sätt styra beskattningen.

Nackdelar med aktiebolag:
– Dubbelbeskattning av vinst.
– Högre sociala avgifter än i enskild firma.
– Kräver 50 000 kronor i aktiekapital.
– Dyrare och krångligare bokföring och administration, även för den som inte längre har revisor.
– Ingen ränta på det som avsätts i periodiseringsfond.
– Bolaget får inte låna ut pengar till ägaren.
– Offentlighet bland annat genom registrerade årsredovisningar hos Bolagsverket (negativt om man vill vara anonym och månar om sekretess och personlig säkerhet).

Trots att fördelarna med aktiebolag överväger, har enskild firma naturligtvis inte spelat ut sin roll. För framförallt mindre verksamheter är enskild firma det naturliga valet. Om du inte har så höga inkomster behöver inte heller marginalskatten bli så hög. Inget lagstadgat insatskapital finns. Möjlighet att resultatjustera genom räntefördelning, expansionsfond och periodiseringsfonder gör också att enskild firma kan vara väl så bra i jämförelse med aktiebolag.

Enligt min erfarenhet är det först när möjligheterna till sådana resultatjusteringar saknas som du definitivt bör börja fundera på att byta företagsform. Det gäller framförallt när verksamheten börjar ge ett så stort överskott att verksamheten börjar beskattas med högsta marginalskatt. En företagsrådgivare, revisor eller annan specialist med erfarenhet av företag är oftast ett nödvändigt bollplank när du ska välja den företagsform som ger just dig och ditt företag de bästa förutsättningarna.

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>