Vattenbrist i rampljuset – ny hållbar business växer fram

Anette Andersson | Hållbart företagande | 9 september 2015 |

Nyligen hölls modeveckan i Stockholm och den sammanföll, passande nog, med World water week. Mode har många resursutmaningar och just vatten är en av de riktigt stora frågorna. 

Bomullsodling kräver stora mängder vatten men även färgning och tvätt av kläder är väldigt resurskrävande. För att odla ett kilo bomull räknar man med att det går åt mellan 10 000 och 20 000 liter vatten, beroende på var bomullen är odlad. Dessutom växer mycket av bomullen i områden där vatten redan är en bristvara och produktionen konkurrerar då med jordbruk och övriga industrier samtidigt som det påverkar människors tillgång till dricksvatten.

Det har varit och är mycket fokus kring klimatfrågor, särskilt på extremväder som orsakar enorma skador på bland annat infrastruktur. Den senaste tiden har även vattenfrågan lyfts fram och fått mer uppmärksamhet, vilket jag tidigare skrivit om här. Utan rent vatten kan vi som bekant inte överleva och eftersom jordens befolkning ökar, ökar också trycket på vatten som tillgång. Enligt World Economic Forum är vattenbristen den största globala risken, som också kan få stor påverkan på näringslivet.

Här via Natural Capital Coalition kan du läsa om risker och olika initiativ runt om i världen. I en ny rapport, No Water – No Business, har Världsnaturfonden WWF just kartlagt vattenrisker i sex vattenintensiva industrier med verksamhet utomlands, varav en är just modebranschen och fem är inom tillverkning; motorfordon, maskiner, elektroniska produkter, basmetaller och metallvaror.

Vattenrisker kan medföra stora kostnader men om de hanteras kan de ge företag konkurrensfördelar och nya affärsmöjligheter, menar WWF.  Organisationen har summerat råd om hur svenska företag kan förstå och hantera sina vattenrisker, i form av Vattenguiden som du kan ladda ner här.

Det är också glädjande att se att det finns organisationer och aktörer som axlar ett ledarskap i frågan och som försöker hitta bra lösningar, med innovativa tekniker. För tre år sedan lanserades till exempel Global Leadership Award in Sustainable Apparel (GLASA). Priset delas ut årligen till det företag eller den organisation som visat på starkt ledarskap i att möta modebranschens hållbarhetsutmaningar. Just i år var vatten fokusområdet.

Årets vinnare är det indiska bolaget Pathiba Syntex som har utbildat 30 000 bönder i 20 olika länder kring vattenhushållning och kemikalieanvändning. Med deras metoder har 92 procent av vattnet kunnat återanvändas samtidigt som bolagets vinst har vuxit kraftigt.

Samtidigt kunde vi nyligen läsa om att en av världens största klädkedjor startar ytterligare ett hållbarhetspris, Global change award. Målet är att kora de bästa idéerna för hur kläder ska designas och produceras på ett bättre sätt, för att minska modebranschens negativa påverkan på miljön. 

Det finns många utmärkta idéer kring vattenutmaningen för textilbranschen – allt från färgning helt utan vatten, till hur man på bästa och resurssnålaste sätt tar hand om sina textilier. Sverige är med och utvecklar en helt ny och växande textilmarknad med nya företag och hållbara, miljövänliga tjänster och produkter.

Mycket spännande sker till exempel på Smart textiles institute i Borås. Världens första klädesplagg i återvunnen bomull har nyligen tagits fram – ett viktigt genombrott som betyder mycket för arbetet med att utveckla nya, miljövänliga sätt att tillverka textil.

Genombrottet innebär att vi kan vänta oss att kläder är fullt återvinningsbara framöver och att de – precis som papper – består av en blandning av gamla och nya fibrer. De nya fibrerna, i det lyckade exemplet via Smart textiles institute, kommer dessutom från svensk skogsråvara/cellulosa. Något som är helt nödvändigt eftersom bomullsproduktionen inte räcker till i framtiden, när världens befolkning ökar. Och när tillgången till vatten är en allt hetare fråga.