Växa-stödet: Billigare att nyanställa även i aktiebolag?

Thomas Erikson | Koll på skatten | 23 mars 2017 |

Regeringen överväger att utöka det så kallade växa-stödet för den först anställde medarbetaren till att även gälla i aktiebolag och handelsbolag. I dag gäller växa-stödet bara nyanställning i enskild firma, vilket snabbt fick kritik för att vara felriktat.

Regeringen överväger, efter kritiken, att i budgetpropositionen för 2018 utöka de företag som kan få en lättnad i form av lägre arbetsgivaravgifter för den förste anställde i företaget.

Om förslaget genomförs kommer skattelättnaden gälla för den först anställde medarbetaren i såväl enskild firma som aktiebolag och handelsbolag med enbart två delägare. Arbetsgivaren får tidigare ha haft maximalt en anställd, förutsatt att det gäller delägaren eller en närstående.

Läs mer: Triwas vd: Så lyckas du med din utlandsetablering

Förslaget innebär att:
• Arbetsgivaravgifterna för medarbetaren nedsätts från 31,42 procent till 10,21 procent på lönen under max 12 månader.
• Nedsättningen är tidsbegränsad till åren 2018-2021.
• Anställningen måste vara minst tre månader och omfatta minst 20 timmar per vecka.
• Lättnaden gäller avgifter på lönesumman upp till 25 000 kronor i månaden.
• Anställningen som ska omfattas får inte ha påbörjats före den 1 april 2017.
• Maximal nedsättning är 63 630 kronor per företag.

Remissrunda för nya växa-stödet

Regeringen har nu skickat förslaget på remiss för att få synpunkter innan det slutliga förslaget tas in i höstens budgetproposition för 2018. Den föreslagna lättnaden i sig torde nog inte stöta på patrull bland övriga riksdagspartier.

Regeringen ämnar dock göra en så kallad ”grön skatteväxling” där förelaget om sänkta arbetsgivaravgifter och dess finansiering är kopplat till införandet av en ny skatt på flygresor. Det lagda förslaget om en flygskatt har däremot redan fått en omfattande kritik emot sig. Frågan är hur det påverkar chansen för ovanstående förslag, om hjälp till växande företag, att passera riksdagen.

Läs mer: Nya statliga riskkapitalet igång: 5 miljarder till startups

Spännande höst avgör företagsklimatet 2018

Det blir alltså en synnerligen intressant höst när det gäller vilka skatteförslag som slutligen – efter förhandlingar – presenteras inför 2018. Andra intressanta skattefrågor som lär eskaleras är vad regeringen väljer att göra med det i höstas presenterade förslaget om försämrade 3:12-regler för fåmansföretag.

Här har regeringen nu lyssnat in kritiken och presenterade helt nyligen ett reviderat förslag med inte lika långtgående skattehöjningar. Flera andra skatteförslag kan också komma under året. Nu aktuella skatteförslag inför höstbudgeten kan du läsa om på regeringskansliets hemsida här.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>