Hur fungerar venture capital?

Wilhelm Nisser | Hitta finansiering | 14 augusti 2017

De flesta känner till begreppet venture capital men vad innebär finansieringsformen egentligen? Vilka olika sorters aktörer finns det och hur tänker investerarna?

För dig som funderar över olika typer av finansiering för ditt företag har jag tidigare skissat upp en översiktsbild kring såväl interna som externa lösningar. I mitt förra inlägg zoomade jag in på så kallade affärsänglar. En annan vanlig väg att gå, när det gäller extern finansiering, är venture capital.

Det är en form av privat riskkapital (private equity) som främst riktar sig till företag vars tillväxtpotential bedöms som stor. Branscherna varierar, men oftast lockas venture capital till områden som IT, telecom, biotech och life science. En gemensam nämnare är att det krävs en stor mängd kapital för att växa och utveckla affärsidéer i dessa branscher.

Olika sorters venture capital-aktörer

Venture capital används vanligtvis i startup-fasen eller i ett företags expansionsfas. Det förekommer även att det används för att vända en negativ utveckling för ett företag vars affärsidé eller potential bedöms som god.

Det finns olika typer av venture capital-aktörer. Vissa är privata och består av ett antal privata investerare som gått samman. Andra är publikt noterade. Vissa banker, försäkringsbolag eller storföretag kan ha egna venture capital-enheter, som strävar till att investera i branscher som deras ägare/moderbolag är intresserade av att utveckla.

Ytterligare en kategori av aktörer är statliga, med andra ord ett program eller en satsning med ett politiskt syfte att främja tillväxt. Ofta är regional tillväxt eller utveckling i fokus för de statliga investeringsprogrammen.

Så fungerar venture capital

När en venture capital-aktör går in i ett bolag köper denne i regel en minoritetsandel. Förutom kapital får ditt bolag tillgång till aktörens nätverk och kompetens (till exempel bollplank, hjälp med ytterligare finansiering, rekrytering av ledning och styrelse, finansiell uppföljning).

Venture capital organiseras oftast i form av fonder. Investerare satsar gemensamt medel som fonderas och förvaltas av en venture capital-aktör. En fonds livslängd är ungefär tio år, varav 4-6 år används för att göra investeringar och resterande tid för att realisera investeringarna genom att de förvärvade minoritetsandelarna säljs.

Räkna med krav på inflytande

En venture capital-investerare kan med andra ord bara få tillbaka sina investerade pengar med ränta om investeringen lett till att företaget utvecklats som man hoppades på och det finns en köpare som är villig att betala för minoritetsandelen när det är dags att träda ur.

Räkna med att venture capital-aktören vill ha ett stort inflytande och tar en aktiv roll i bolagets styrning, för att säkerställa sin investering. Därför får er förmåga att samarbeta och driva bolaget tillsammans stor betydelse. Värt att ha med i beräkningen när du knyter till dig en finansiär.

Vad funderar du mer över när det gäller venture capital? Fråga gärna. Och du som redan har använt dig av venture capital i ditt företag – hur ser dina erfarenheter ut?