Vilka är faktorerna som kan hejda börsoron?

Johan Hagbarth | Okategoriserade | 15 januari 2016

Listan på osäkerheter är utan tvekan lång. Men som alltid finns krafter som verkar i andra riktningen, som kan mildra börsturbulensen under året som kommer. Vilka är de?

Svaga konjunktursignaler i Kina har pressat ner såväl de kinesiska aktiemarknaderna som oljepriset. Geopolitisk oro (i Mellanöstern, Nordkorea) bidrar också till att världens börser faller på bred front. Osäkerheten lär hålla i sig en tid till, men vi räknar med en stabilisering under året.

Nedgången på världsbörserna som vi såg under december har fått ytterligare bränsle nu under inledningen av året. De lokala kinesiska marknaderna har fallit med bortåt 15 procent. För de flesta andra börser är nedgången 5-10 procent, bara för årets första handelsdagar.

Det finns flera faktorer bakom börsoron. Utlösande för nedgången i Kina har varit en del svaga konjunktursignaler, samt osäkerhet kring hur myndigheter hanterar såväl börssvängningar som valutakursen. Men vi har också fått se en del svag statistik från framför allt industrin i USA, och flera bedömare skruvar nu ner sina prognoser för global tillväxt, om än marginellt.

Svagare efterfrågan har också satt ytterligare press på oljepriset, där ju OPEC inte kunde enas om neddragningar i produktionen utan pumpar på för fullt. Som lök på laxen ser vi också en del geopolitisk oro i form av konflikten Iran – Saudiarabien och Nordkoreas provsprängningar.

Det är lätt att bli orolig. Listan på negativa faktorer och osäkerheter är utan tvekan lång. Men som alltid så finns det också krafter som verkar i andra riktningen. Vi ser fortsatt god fart i Eurozonens ekonomier överlag, drivet både av privatkonsumtion och export. I USA går förvisso industrin trögare, men hushållssektorn fortsätter att utvecklas väl.

Vidare räknar vi med att inbromsningen i Kinas ekonomi stannar av så att tillväxten stabiliseras på rimliga nivåer. Ett lägre oljepris är också normalt positivt för tillväxten och därmed börserna. Kortsiktigt har dock effekten varit negativ då ett så snabbt fall i oljepriset pressar både länder och sektorer med stort oljeberoende. På lite sikt räknar vi dock med att de positiva effekterna får större genomslag.

Vårt huvudscenario är fortfarande att världsekonomin förbättras under året, av de skäl som nyss nämnts. Det ger också förutsättningar för en bättre utveckling på börserna längre fram, och då särskilt i Europa som har störst potential och Asien där tillväxten ändå förblir god. I det korta perspektivet lär dock osäkerhetsfaktorerna styra börshumöret med tydlig risk för nya nedgångar.