Har du rätt skydd när du tar in sommarvikarier?

Peter Eriksson | Hållbart företagande | 21 juni 2017 | ,

Vad händer om olyckan är framme? Det är lätt att glömma men redan när du tar hjälp av grannens son eller dotter för ett kort inhopp, har du ett stort arbetsgivaransvar. Hur skyddar du både företaget och medarbetaren?

”Man klämdes ihjäl. Företaget krävs på två miljoner”. Tyvärr är den sortens nyhetsrubrik inte helt ovanlig. Förutom tragiken i själva olyckshändelsen kan dåligt arbetsmiljöarbete och avsaknad av försäkringsskydd innebära en katastrof även för dig som företagare.

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2016 visar att både arbetsolyckor och arbetssjukdomar ökar totalt sett. Jämfört med 2015 har arbetsolyckorna (med sjukfrånvaro) ökat med 5 procent. Totalt 122 468 arbetsskador rapporterades in till Försäkringskassan under 2016.

Bland kvinnor är fallolyckor vanligast, till exempel halkning eller snedtramp. För män är den vanligaste olycksorsaken bland annat att tappa eller slinta med maskin eller verktyg. Unga män, 16-24 år var mest olycksdrabbade under 2016.

Läs mer: Vd-bedrägerier och bluffakturor: Så skyddar du företaget

Ungdomar i riskzonen

Riskerna är högre för ungdomar som är nya på en arbetsplats. De är oftast ambitiösa och vill göra ett bra jobb samtidigt som de har begränsad erfarenhet och kan ha svårare att läsa av risker, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Som egenföretagare har du mycket att tänka på. Det är lätt att se skydd mot arbetsplatsolyckor som något du kan återkomma till längre fram på entreprenörsvägen. När du startar upp företaget och bara har ansvar för dig själv är det inte säkert att du tar dig tid att reflektera över risker och vilket ansvar du har som framtida arbetsgivare.

Verksamheten växer. Du anlitar grannens son eller dotter för tillfälliga småuppdrag, något som blir till visstidsanställning och slutligen fast tjänst. Då står du plötsligt där med ett stort ansvar och kan räkna med stora skadeståndsanspråk om en olycka sker.

Läs mer: Hur kollar du upp kunden inför en affär?

Ordna försäkringar på egen hand

Etablerade företag ansluter sig ofta till kollektivavtalen där försäkringar för arbetsplatsolyckor ingår. Men många mindre företag är inte anslutna och då måste du ordna försäkringar på egen hand.

På Svenskt Näringslivs hemsida kan du läsa mer om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada – TFA. Den ger skydd på flera fronter:
• Ersättning för arbetsskada.
• Inkomstersättning.
• Ersättning för dödsfall.
• Skydd mot skadeståndstalan

En försäkring innebär sedan inte att du som arbetsgivare undgår ditt arbetsgivaransvar för arbetsmiljön, med krav på förebyggande åtgärder för att i största mån undvika olyckor. Men om olyckan ändå skulle vara framme kan en försäkring vara avgörande – det som gör att du inte tvingas avveckla företaget på grund av dryga skadestånd.

Vanligare med tillfälligt anställda: Gig-ekonomin – den nya flexibla arbetsmarknaden

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>