Så lyckas du med din export till Kina

Skapa lönsamhet | 5 oktober 2016 |

Svenska småföretag som exporterar till tillväxtmarknader är rekordmånga och export till Kina är allra hetast. Vilka vanliga misstag ska du undvika? Fredrik Hähnel, chef för SEB i Kina och Hongkong vet.

Exportkreditnämndens Småföretagsrapport visar att det för tredje året i rad är nytt rekord för hur många små och medelstora svenska företag som exporterar till så kallade tillväxtmarknader. Det vill säga alla länder förutom EU-länderna, Norge, Schweiz, USA, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland.

300 exportföretag med 10-249 anställda och med en exportomsättning över en miljon kronor har svarat på frågor i undersökningen och 127 av dem har export till tillväxtmarknader.

Läs mer: Hur säkrar du valutarisken vid handel med tillväxtmarknader?

Kina i topp

När särskilt intressanta marknader rankas hamnar Kina högst upp på listan. Det är överlag till Asien som den största andelen av små och medelstora företags export till tillväxtmarknader går – värdet för exporten till Asien uppgick till nästan hälften av det totala värdet om 40 miljarder kronor 2015, enligt SCB.

fredrik_hahnelFredrik Hähnel, ser Asien-exporten som ett naturligt steg för svenska företag, med en liten hemmamarknad.

– De flesta närliggande exportmarknader i Europa fortsätter att kämpa i spåren av finanskrisen, med låg tillväxt och osäkerhet kring framtiden. I det perspektivet så är det naturligt för många småföretag att söka sig till andra tillväxtmarknader längre bort. Där fortsätter stora delar av Asien att vara högintressant både på kort och lång sikt.

Är det några speciella branscher som lyckas bättre med sin export än andra?

– Tittar man på svensk export som helhet till Asien så har den ökat successivt de senaste tio åren, men kompositionen har förändrats över tid. Telekom har till exempel gått ner som andel. Hela gruppen ”maskiner och apparater” utgör fortfarande runt en tredjedel och exporten av papper, pappersmassa, farmaceutiska produkter samt organiska kemikalier är andra viktiga delar.

Läs mer: Satsning på export: så ska företag slippa handelshinder

Det som växte snabbast förra året var dock tjänsteexporten, konstaterar Fredrik Hähnel. Till Kina växte den med hela 84 procent. Även ”nya” industrier såsom innovation, medtech, cleantech, kreativa näringar, och retail växer snabbt.

Vad har svenska företag och produkter generellt för rykte i Asien?

– För många i Asien är Sverige relativt okänt, men för de som känner oss tror jag att vi generellt står för hög kvalitét och högklassig design. Vi har ovanligt många starka och världskända varumärken för att vara en liten nation. Volvo, Ericsson och Ikea har funnits länge i Asien och många känner kanske till att de är svenska. Vidare börjar Sverige bygga upp en stark CSR-profil i Asien, vilket är väldigt positivt.

Vilka misstag är vanligast när svenska företag börjar exportera till Kina?

– Man underskattar storleken på landet och att man måste vara väldigt långsiktig i Kina. Landet är ungefär lika stort som hela USA, fast med fyra gånger så stor befolkning. Att lyckas i Kina kräver oftast en närvaro med egen personal på plats, inte bara på ett ställe utan flera. Det är en utmaning för småföretag med begränsade resurser och då blir det avgörande att jobba med partnerskap för distribution.

Läs mer: Exportera till Kina: Myter och vanliga fallgropar

Ett annat vanligt misstag är att man inte använder egen personal för att göra centrala rekryteringar i början och därmed säkerställa sitt företags värderingar och strategi innan man tillsätter lokala chefer, tillägger Fredrik Hähnel.

– Att jobba med partnerskap är också förenat med risker som kopiering och korruption så man får vara väldigt uppmärksam och noggrann med vem man jobbar med i Kina.

Vilka råd vill du ge till de företag som ligger i startgroparna och funderar på att exportera till Kina?

– Jag tycker att man ska ta praktisk hjälp i början för att hitta rätt och inte förlora tid och resurser. Det finns flera bra aktörer som hjälper små företag med etableringen. Ett exempel är Business Sweden som har allt från statligt subventionerade startprojekt till skräddarsydda konsulttjänster.

Läs mer: Vad är en valutaswap och hur hjälper det ditt företag?

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!