Finalisterna: ”Så fick våra projekt finansiering”

Hållbart företagande | 30 september 2016 |

En tjänst för att lättare hitta bostad, som samtidigt kan minska ensamhet och utanförskap. En idrottsrörelse som är öppen för alla, även dem som annars kanske inte haft råd att vara med. Möt finalisterna som var en hårsmån ifrån att kamma hem priset som Årets sociala entreprenör 2016.

Hanna Söderquist, Bo tillsammans

hanna-soderquistDet är ofta svårt och dyrt att hitta någonstans att bo i Sverige, särskilt i storstäderna och i universitetsstäderna. Det bidrar till att utanförskapet, ensamheten och den psykiska ohälsan ökar samtidigt som landet står inför stora integrationsutmaningar. Med det i åtanke har Hanna Söderquist grundat och utvecklat Bo tillsammans, en tjänst för att hitta och erbjuda gemensamma boenden.

Hur har du ordnat finansieringen hittills?
– Vi har inte fått någon finansiering utifrån, utan har lagt all tid och resurser själva. Vi har fått en punktinsats för att ta fram våra användarvillkor genom LiU innovation, samt en månads utvecklingstid för en symbolisk summa, av Linköpings universitet.

Vilka har du fått stöd av hittills i ditt projekt, som social entreprenör?
– Från Innovationskontoret/LiU Innovation fick vi rådgivning i ett initialt skede.

Vilket stöd skulle du vilja ha eller önskar du att du hade fått?
– Mer kontakter och råd om var man kan vända sig för att få stöd för just socialt entreprenörskap, till exempel investerare, affärsänglar och samarbetspartners som är intresserade. Även mer finansiellt stöd hade hjälpt oss att fokusera på tjänsten, nu har vi bara kunnat lägga tid vid sidan av våra heltidsstudier. Vi undersöker för tillfället möjligheter till investering, och kompetensutökning av teamet.

Läs mer: Guide: Vilka backar sociala entreprenörer?

Admir Lukacevic, Idrott utan gränser

admir-lukacevicFör barn som riskerar att hamna i utanförskap är idrotten livsviktig, men det är inte alla barn som har möjlighet att ägna sig åt fysiska aktiviteter. Det ville Admir Lukacevic ändra på. Med Idrott utan gränsers hjälp får tusentals barn och ungdomar hjälp att se möjligheter och tro på sig själva. Organisationen hjälper barn på nästan 50 skolor runt om i landet till mer idrott och motion.

Hur har du ordnat finansieringen hittills?
– Sedan 2012 har jag arbetat med att inte bli bidragsberoende vilket har jag lyckats med sedan 2014. I dag är det ungefär 50 procent som kommer från offentligt sektor och 50 procent från privata aktörer och donatorer.

Läs mer: Årets sociala entreprenör 2015 tipsar: Så får du in kapital

Vilka har du fått stöd av hittills i ditt projekt, som social entreprenör?
– Det är många. Norrköping kommun, Södertälje kommun och Linköping kommun. ICA Maxi butiker i Södertälje, Nacka, Haninge och Norrköping samt ICA Flygfyren. Även Stadium, Deloitte, Swedbank, Roslagens Sparbanks Stiftelser, Karl Johan Persson (H&M), Fredrik Strömholm (fd Altor Equity group), Arbetsförmedlingen, Ashoka, Näringslivsgruppen Göteborg och SJ.

Vilket stöd skulle du vilja ha eller önskar du att du hade fått?
– IUG har visat tydligt att förebyggande insatser dels räddar liv, dels är en viktig och bra investering både för offentliga, ideella och privata sektorn. Det är en win-win situation för alla parter. Så svaret på frågan är att det som IUG behöver nu är just att hitta de bolag, donatorer, kommuner som har förstått värdet av förebyggande insatser. De som brinner för att motverka utanförskap och få fler människor att göra något meningsfullt, eller bli mer anställningsbara på arbetsmarknaden. Några som är redo att stödja oss långsiktigt och göra organisationen ännu mer hållbar.

Läs mer: Hur ser villkoren ut för företag som vill förändra världen?