Hur förebygger du ohälsa i ditt företag?

Hållbart företagande | 18 april 2017 |

FÖREBYGG OHÄLSA. Digitaliseringen medför fantastiska möjligheter på hälsofronten, både för dig själv och dina medarbetare. Men ständig uppkoppling och tillgänglighet kan också skapa problem. Hur undviker du fallgroparna?

Digitaliseringen gör en rad saker enklare för oss, på hälsofronten. Vi kan snabbt använda appar för att besöka läkaren, kolla hudutslag, ta del av vår sjukjournal och ha koll på vår träning, bland mycket annat.

Det finns även exempel på hur artificiell intelligens kan hjälpa till att ställa diagnoser genom att snabbt jämföra en stor mängd medicinska data.

– IBM:s superdator Watson kunde på tio minuter gå igenom 20 miljoner patientjournaler och ställa rätt diagnos hos en japansk kvinna med en ovanlig form av leukemi. Kombinerat med det personliga mötet med läkaren kan detta ge snabbare, mer tillförlitliga diagnoser, säger Andrea Gruvmalm (till höger på bilden), marknadsstrateg på Cartina.

Läs mer: Experttips: Så blir du attraktiv som leverantör och partner

Olika mönster hos medarbetare

Undersökningar visar att de allra flesta ser positivt på hur digitaliseringen påverkar oss i vardagen. Samtidigt behöver vi hela tiden anpassa oss till ny teknik och digitala lösningar.

– Vi ser olika påverkansmönster på olika generationer. Man brukar tala om ”digitala infödingar” och ”digitala invandrare”. Den förra gruppen omfattar personer eller företag som vuxit upp i en tid där datorer och internet har varit en naturlig del av samhället. I den andra gruppen upplever vissa en stress inför digitaliseringen, inte minst kopplat till sitt arbete, säger Andrea Gruvmalm.

Betydelsen av motion och bra matvanor

Sjukskrivningar med sociala och organisatoriska orsaker har ökat med drygt 70 procent mellan 2010 och 2014. Också sjukdomar som diabetes typ 2 och fetma har ökat, i många fall en följd av för lite rörelse och mindre sunda matvanor.

FAKTA // SÅ FÖREBYGGER DU STRESS I DITT FÖRETAG
1. Överväg nyttan med att ständigt vara nåbar.
2. Uppmuntra till goda levnadsvanor, kan ni till exempel införa gå-möten?
3. Säkra tid till återhämtning och socialt stöd på jobbet.
4. Var vaksam för tidiga signaler på ohälsa.
5. Sätt regelbundet av tid i gruppen för att prata om hur ni mår och hur ni tillsammans kan skapa en hållbar arbetsmiljö.
– Svenskarna är ett av världens mest uppkopplade folk, vi spenderar för mycket tid sittande framför skärmen. Samtidigt vet vi att fysisk aktivitet har positiv inverkan både på stress och övriga levnadsvanerelaterade sjukdomar som just diabetes typ 2 och fetma. Man brukar säg att ”stillasittandet är det nya röka”, säger Marianne Norelius (till vänster på bilden), hälsostrateg på SEB.

Som chef måste man känna till vad det är i arbetsmiljön som kan innebära risker för medarbetarna och hur det går att hantera. Sedan 31 mars 2016 gäller nya regler för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

– Vi pratar mycket om hållbarhet när det gäller miljö och produkter. Vi måste tänka på samma sätt när det gäller företagets medarbetare, säger Marianne Norelius och fortsätter:

– Människor klarar generellt av en tuff arbetsbelastning i perioder med rätt stöd och förutsättningar, men däremellan måste vi få möjlighet till återhämtning. Där är sömnen en av de viktigaste faktorerna. En störd sömn är en varningsflagga!

Läs mer: Sjukskrivna medarbetare – vilket ansvar har du då?

Lönsamt att förebygga ohälsa

Det är lönsamt för företag att tänka långsiktigt och förebygga ohälsa hos medarbetarna. En tumregel är att en dags sjukfrånvaro kostar arbetsgivaren tio procent av månadslönen. Därför är det viktigt även för företaget att chefer lär sig mer om hur man ser signaler i tid.

– Arbetsgivaren har ett reglerat och stort ansvar, men medarbetaren har också ett ansvar och kan bidra genom att vara öppen med hur arbetssituationen upplevs och hur man klarar av den, säger Marianne Norelius.

Läs mer: E-hälsa allt hetare: ”Bra chans att hitta investerare”

Se signaler i tid

Som individ finns det en hel del att tänka på för att värna om sin hälsa när det gäller stress. Vissa vill kolla mobilen hela tiden och kan bli lite ”höga” av många likes exempelvis. Då är det dopaminet som slagit till, och det blir en form av beroende. För andra är det en direkt källa till stress när mailen oavbrutet plingar till.

– Sträva efter en medveten närvaro. Vad är det som ”stör” dig? Om det är mobilen så bestäm dig för att lägga undan den en stund. Ta inte med den in på möten. Om det är mailen så bestäm att du kollar den varannan timme exempelvis. Ta bort notisljuden. Det hjälper dig att fokusera. Vi tror att vi kan göra massor samtidigt, men forskning visar att en uppgift tar betydligt längre tid att klara av om vi avbryts ofta, säger Marianne Norelius och tillägger:

– Som vid all förändring behöver vi bli bättre på att förstå hur vårt beteende påverkar oss. Ju duktigare vi blir på att förstå mekanismerna, desto bättre kan vi hantera dem.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!