Gig-ekonomin – den nya flexibla arbetsmarknaden

Nöjda medarbetare | 14 november 2016 |

Den nya arbetsmarknaden har fått namnet gigekonomi, fasta anställningar ersätts av tillfälliga gig.  Idag utgör ”gigarna” cirka 20 procent av arbetsstyrkan i Sverige och andelen lär växa. Men hur kommer gig-ekonomin att påverka dig? Här får du en snabbgenomgång av vad som döljer sig bakom begreppet.

Bakom gig-ekonomin finns tre tydliga drivkrafter. Den digitala tekniken som gör det hela möjligt, det faktum att företagen behöver vara mer flexibla när det gäller kompetens samt en förändrad attityd hos arbetstagarna.  Behovet av flexibilitet drivs av förändrade kundbeteenden, något som banker och mediebransch var de första att få känna på.

Inte färre jobb men med annan karaktär
Men varken digitalisering eller beteendeförändringar med omorganisationer som följd behöver betyda att jobben blir färre utan att de ändrar karaktär och att det krävs en ny typ av kompetens. De jobb som faktiskt försvinner är vanligen på mellannivå inom organisationerna och detta kan ses som en av förklaringarna att man hellre driver eget, man är helt enkelt överkvalificerad för de fasta jobb som finns. Men främsta anledning till att allt fler vill driva eget, ofta inom ramen för en enskild firma, med bara sig själv som anställde, är friheten.

Bakgrund: Uber, Airbnb och delningsekonomi – vad menas?

Matchning ersätter långsiktighet
Än så länge är arbetsmarknaden designad för en förutsägbarhet med fasta anställningar, men det håller på att successivt luckras upp och flexibiliteten blir allt större. Fler och fler företag, använder sig av projektanställningar, vikariat, bemanningsföretag och interimslösningar för att inte behöva låsa fast sina anställningar. Långsiktighet har bytts mot matchning och i en gig-ekonomi sysslar HR-funktionen mer med casting, man koncentrerar sig på att hitta rätt person till en specifik uppgift här och nu.  För dig som arbetsgivare ligger gig-ekonomins utmaning i att helt enkelt våga ta in ”gigare” på viktiga funktioner, eftersom de bästa inte alltid letar efter en fast anställning.

Guldklockans tid är över
Dagens arbetstagare behöver vänja sig vid en framtid utan fasta anställningar och guldklocka, för vi har än så länge bara sett början av gig-ekonomin, den nya arbetsmarknaden. En förändring som kräver en hel del av oss som individer och då inte bara genom att utveckla våra kompetenser utan även att bygga nätverk och att fullt ut bli digitala. Att dessutom fullt ta eget ansvar för sin ekonomi, tid och hälsa betyder att man som arbetstagare har en hel del annat än själva giget framför sig.

FAKTA//Fem drivkrafter som skyndar på utvecklingen mot en ny arbetsmarknad
1. Omvärldsförändringar, globalisering och nya kundbeteenden
2. Digitalisering och automatisering förändrar kompetensbehoven
3. Sämre anställningstrygghet och färre möjligheter i mellanskiktet där antalet jobb minskar
4. Viljan att driva egen verksamhet ökar
5. Nya verktyg och plattformar för matchning

Läs mer om den nya arbetsmarknaden här

Fotnot: Trenden med en betydligt friare arbetsmarknaden växte fram under krisåren i USA, men lika mycket som brist på traditionella jobb, handlade det om att många upptäckt att arbeta självständig inte bara är en överlevnadsfråga utan att de medför ett antal fördelar att vara egen. Och att det kan finnas mer pengar inom ramen för en gig-ekonomi, ordet gig lånade man helt frankt från musikindustrin och numera är det ett etablerat begrepp.

En kommentar

  1. […] anställningskontrakt’ (tänk gig-ekonomi och talent […]

Experten
Belgin Fortaci Head of Entrepreneurs and Start Up

Nya spelregler med gig-ekonomi – hitta rätt kompetens

Tänk filmcasting och matchning. Tänk lagspelare. Och jobba på ditt företags rykte. I framtidens kamp om rätt medarbetare krävs det helt andra saker av dig än tidigare.

Arbetsmarknaden håller på att förändras i grunden. Allt fler blir frilansare och arbetar med tillfälliga ”gig” istället för fasta anställningar. Och att ha flera parallella karriärer blir vardagsmat. Vad betyder det här för dig som arbetsgivare? Hur attraherar, matchar…

Läs hela expertinlägget från Belgin Fortaci