GUIDE: Flytta till värmen – så väljer du land

Koll på skatten | 6 juli 2017 |

Det finns goda förutsättningar för svenskar som vill flytta utomlands till varmare breddgrader i Europa. SEB:s experter ger svar på fem vanliga frågor om tre populära länder i solen; Spanien, Frankrike och Portugal.

”Hur behåller jag kontakten med Sverige. Kan jag ha kvar min bostad? Vad kan jag mer behålla?” 
Det är några av frågorna som ofta kommer upp när skattejuristen Jörgen Grönlund och nykundsansvarige Mattias Bunner på Private Banking inom SEB i Luxemburg, möter kunder med funderingar på att flytta från Sverige. Och på många frågor finns lugnande svar.

– Ta som exempel sjukvården i Frankrike och Spanien, den håller god kvalitet och är i paritet med den svenska, säger Mattias Bunner.

Läs mer: Growth-o-meter: Så accelererar du företagets tillväxt

Tre populära länder

Spanien och Frankrike ligger högt på önskelistan för de som önskar sig ett liv i behagligare klimat, men för en uppstickare har utflyttningen från Sverige ökat kraftigt sedan 2009.

– Det talas mycket om Portugal under senare år och där bor idag cirka 6000 svenskar. Det är dock ett litet antal jämfört med de cirka 100 000 svenskar som bor i Spanien, säger Mattias Bunner.

Rik kultur, möjligheter till ett aktivt och sportigt liv, mat och sol är några av fördelarna som dessa länder bjuder på, men det går inte att sticka under stol med att skattemässiga fördelar spelar en stor roll för många som tar klivet.

Att fatta beslut om flytt baserat enbart på ett lands skatteförhållanden är dock något som Jörgen Grönlund starkt avråder ifrån.

– Av vår erfarenhet blir det inte bra om flytten sker bara på grund av skatteskäl. Om det är den enda drivkraften så fungerar det nästan alltid dåligt, säger han.

Läs mer: Slutfakturerat: Ny dom försvårar avlöning av styrelseproffs

FLYTT TILL SPANIEN, FRANKRIKE ELLER PORTUGAL?

Här är Jörgen Grönlund och Mattias Bunners svar på fem vanliga frågor:

1. Kan jag behålla en bostad i Sverige om jag flyttar?
Man kan inte behålla sin tidigare permanentbostad när man flyttar om man inte vill fortsätta att skatta i Sverige.

– Bostaden kommer nämligen att medföra att man får så kallad väsentlig anknytning till Sverige. Att behålla sin fritidsbostad är dock normalt inte något problem, säger Jörgen Grönlund.

Läs mer: Tjäna pengar på välgörenhet – visst kan man det

2. Hur ser skattereglerna ut i länderna, i korta drag?
PORTUGAL:

Sedan 2009 har Portugal ett system där personer som flyttar dit kan ansöka om att få status som så kallade non Habitual Resident (NHR). En person med sådan status behöver i stor utsträckning inte betala någon skatt i Portugal på inkomster som inte har sin källa där. Som exempel är tjänstepensioner från utlandet skattefria.

Normalt beskattas svenska pensioner som betalats till personer i utlandet med en så kallad SINK-skatt om 20 procent, men just med Portugal har Sverige ingått ett skatteavtal som i princip innebär att svenska pensionärer som flyttar dit inte beskattas för sin tjänstepension från privat anställning varken i Sverige eller i Portugal. Den svenska regeringen vill stoppa möjligheten och försöker få Portugal till förhandlingsbordet.

För en svensk entreprenör som vill göra en så kallad exit finns också ekonomiska fördelar av att flytta till Portugal. Enligt skatteavtalet får Sverige exempelvis beskatta en utdelning från ett svenskt bolag med endast 10 procent. Eftersom utdelningen är beskattningsbar i Sverige blir den skattefri i Portugal för en person med NHR-status.

Läs mer: Vad gäller inför en flytt till Portugal?

SPANIEN:
Spanien är i särklass det mest populära sydeuropeiska landet bland svenska expats och det är framförallt livsstilen som lockar. Cirka 100 000 svenskar beräknas bo i landet. Marbella är traditionellt en favorit, men även Mallorca lockar allt fler, gärna med en aktiv, sportig livsstil.

Landet ses dock inte som något skatteparadis med dess höga skatter på inkomster och därtill förmögenhetsskatt, fastighetsskatt samt arvs- och gåvoskatt. Undantaget rör de personer som faller under de så kallade Beckham-reglerna (efter fotbollsspelaren).

Dessa personer betalar inte skatt för inkomster intjänade utanför Spanien och gäller i första hand personer som flyttar till Spanien för att arbeta där eller för att sitta i styrelsen för ett spanskt bolag.

Läs mer: Vad gäller för den som lockas av ett pensionärsliv i Spanien?

FRANKRIKE:

Cirka 50 000 svenskar beräknas äga boende i Frankrike och det är populärt främst bland pensionärer. Men trots att rekordmånga svenskar flyttar utomlands så avtar tillväxten på den andel som väljer att bo i landet permanent. En av de främsta anledningarna är de extremt höga skatterna.

Frankrike har också höga arvsskatter och förmögenhetsskatt. För den med normala inkomster behöver detta dock inte vara något stort problem. Särskilt gäller detta för pensionärer som ofta betalar väsentligen lägre skatt i Frankrike än i Sverige.

Läs mer: Nya kravet på ditt företag: ”Ingen LEI-kod, inga värdepappersaffärer”

3. Vad ska jag tänka på om jag köper en fastighet utomlands?

Om du tänker köpa hus i Spanien rekommenderas starkt att anlita en opartisk advokat. Köpprocessen är krångligare än i Sverige, men än värre är att man måste låta undersöka att huset är byggt enligt givna tillstånd. Det är nämligen inte ovanligt att renoveringar och tillbyggnader skett utan tillstånd, vilket kan bädda för problem.

I Portugal är kostnadsläget väsentligt lägre än i många länder och du får mycket för pengarna jämfört med till exempel Franska Rivieran och Mallorca.
– Att sätta upp ett bolån i de här länderna kräver ofta mer handpåläggning än ett bolån i Sverige, men det är något som jag och mina kollegor kan hjälpa till med, säger Mattias Bunner.

Läs mer: Het skogsbransch: ”Allt som görs av olja kan göras av skogsråvara”

4. Hur ska jag tänka när det gäller arv?

I Spanien är det ofta barnen och inte efterlevande maken eller makan som har rätt till huvuddelen av arvet. Men arvsreglerna, och även arvsskattereglerna, är regionala. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller i just den region där man bosatt sig samt att via testamente eller på annat sätt vidta de åtgärder som krävs för att det ska bli på det sätt man önskar.

I Portugal har de inte några arvsskatter vid arv till make, maka eller barn, men reglerna ser annorlunda ut än vi är vana vid. Barnen har till exempel rätt till del av arvet om en make eller maka går bort. Vill man ha det på annat sätt bör man reglera i testamente.

Att skriva testamente kan vara ännu viktigare i Frankrike, där har den efterlevande maken nämligen en mycket begränsad arvsrätt. Här kan dock familjerättsexperter guida dig rätt.

Läs mer: Hur förebygger du ohälsa i ditt företag?

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!

2 kommentarer

 1. Tommy Petteersson skriver:

  Hej!
  Det är bara svenska tjänstepensioner som är skattefria! (gäller ej statliga och kommunala tjänster)
  På allmänna svenska pensioner betalas 20 % SINK skatt.
  På svenska räntor betalas 10% kupongskatt.
  MVH
  Tommy

 2. Jörgen Grönlund skriver:

  Tack för kommentaren Tommy. Det är helt riktigt att det bara är tjänstepensioner från privat anställning som är skattefria. Vi har nu förtydligat det ovan.
  När det gäller ”svenska räntor” som betalas till personer med hemvist i Portugal har Sverige rätt att ta ut skatt om 10 procent enligt det svensk-portuguiska skatteavtalet. Eftersom Sverige har inte någon källskatt (kupongskatt) på räntor är det dock bara sådana personer som efter flytten till Portugal fortfarande är obegränsat skattskyldiga i Sverige som träffas av svensk skatt på räntor.
  MVH
  Jörgen