Guide: Vilka backar sociala entreprenörer?

Hållbart företagande | 28 september 2016 |

Hur hittar du finansiering som social entreprenör? Och vilka aktörer stöttar dig och ditt företag? Make it guidar dig till kapital och stöd för sociala entreprenörer.

Här är början till en summering av organisationer och företag som främjar socialt entreprenörskap, inklusive stipendier som finns att söka, tävlingar som du kan delta i och finansiärer som kan tänkas investera i din idé. Vilka fler borde stå med här? Tipsa oss på makeit@seb.se.

Mötesplats Social Innovation (MSI)
MSI samlar akademi, näringsliv samt offentliga och ideella aktörer i Sverige som arbetar för att främja tillväxten av sociala innovationer. En plattform för akademi, industri, regering och icke vinstdrivande organisationer i Sverige som vill delta i utvecklingen av social innovation och socialt entreprenörskap. Bevakar Sverige och omvärlden och ser till att kunskap och erfarenheter utvecklas och utnyttjas. Arrangerar årliga träffen Social innovation Summit (SI Summit) som i år hålls i Malmö 25-26 oktober. Står även bakom projektet 100 sociala innovationer som lyfter fram morgondagens sociala innovationer.

Ashoka Scandinavia
Grundaren Bill Drayton var den som för 30 år sedan myntade begreppet ”social entreprenör”. I Sverige drivs organisationen som främjar socialt entreprenörsskap och samhällsförändring av Maja Frankel, som står bakom en rad olika sociala företag och initiativ.
Ashoka Fellows är ett program inom Ashoka Scandiniavia för sociala Entreprenörer. Medlemmar kan – förutom att få stöd, råd och nätverk – ansöka om stipendium.
Ansökning om medlemsskap sker löpande. Du blir nominerad eller kan nominera dig själv till medlemskap här.

Social Entrepreneurship Forum (SE Forum)
En icke vinstdrivande organisation som arbetar för att lyfta upp, inspirera och stärka socialt entreprenörskap. SE Forum grundades 2004 och erbjuder en mängd unika program och tjänster i syfte att förändra normer inom företagande.
Ordnar workshops och utbildningar gratis. SE Forum kan betala resa och boende för de medverkande.

Center för socialt entreprenörskap Stockholm (CSES)
Har sedan 2010 hjälpt sociala entreprenörer att utveckla sin verksamhet, bland annat via ett inkubatorprogram.

Läs mer: Hur ser villkoren ut för företag som vill förändra världen?

Vinnova
Vinnova har i uppdrag att stärka Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta, och här finns en mängd bidrag för sociala entreprenörer att söka.
Under våren utlyste Vinnova medel för utveckling av sociala innovationer, vilket var den tredje utlysningen i programmet för social innovation. Den här gången testade Vinnova ett nytt sållningsverktyg i form av videopitchar. Nio skarpa lösningar har nu fått stöd för utveckling av sin innovation. Läs mer här.

Almi
Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden: rådgivning, lån och riskkapital. Inom koncernen finns även Almi Invest, vars roll är att komplettera marknaden och investera där risken är hög och tillgången till kapital en bristvara.
Det kan vara bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. En förutsättning för finansiering via Almia är att bolaget ska ha förmåga att konkurrera såväl i Sverige som internationellt.
Erbjuder mikrolån upp till 200 000 kronor för nystartade eller unga företag. Här kan du läsa mer om hur det fungerar och hur du söker.

Läs mer: Mikrolån och utvecklingscheckar för företag som växer

Tillväxtverket
Har fått i uppdrag av regeringen att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram. Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft genom att skapa förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.
Tillväxtverket står bakom så kallade affärsutvecklingscheckar. Mindre företag kan söka medfinansiering för satsningar utomlands. Målgruppen är företag med en omsättning om minst tre miljoner, 2-49 anställda och som har en tjänst eller produkt som ska internationaliseras.
Stödet är från 50 000 kronor och upp till 250 000 kronor. Det kan du använda till köp av tjänster, viss del av resekostnader och även för projektanställningar. DN har bland annat skrivit om det här.

Coompanion
Fungerar som rådgivare för alla som vill starta kooperativa företag. Finns på 25 platser i hela landet – ett Coompanion i varje län – alltid regionalt ägda och styrda. Coompanion Sverige är de 25 regionala Coompanions paraplyorganisation.

Impact Hub Stockholm
Finns i såväl Amsterdam och Johannesburg som Singapore, San Francisco och en rad andra städer i världen. Har nu över 11 000 medlemmar på fler än 70 platser. Tänk inkubator, event och nätverkande. Och läs mer här.

Läs mer: Vad är egentligen socialt entreprenörskap – och var finns stöd?

Reach for Change
Stenbecksfärens inkubator Reach for Change identifierar och stöttar lokala sociala entreprenörer vars idéer gör livet bättre för barn. De erbjuder professionell rådgivning, finansiering och ett globalt nätverk som gör att idéerna kan växa och bidra till hållbar skillnad.
Efter en urvalsprocess blir en handfull entreprenörer varje år antagna till inkubatorn, till att vara så kallade change leaders i tre år (omprövas år för år). Håll utkik på hemsidan efter nästa chans. Ansökan görs här.

Impact invest Scandinavia
IIS ser till att företag kommer i kontakt med investerare och andra som kan hjälpa till med affärerna. Ansökan om finansiering mottages löpande. Görs genom en ansökan till IIS:s vd Ruth Brännvall. Ansökan ska innefatta företagets potential att påverka samhället positivt samt ett förslag på hur man vill utveckla företaget.
När ansökan är inskickad går IIS igenom och matchar ihop med möjliga investerare. Går man vidare får man presentera pitch, affärsplan och eventuellt göra en presentation för de potentiella investerarna. På grund av den stora anhopningen ansökningar blir konkurrensen om investerarna hård, och enbart en liten del av de ansökningar som kommer in till IIS får dock finansiering.

Leksell social ventures
Ett privat investmentbolag, ägt av familjen Leksell, som finansierar projekt som kombinerar företagande med dokumenterad påverkan på sociala utmaningar som integration och mental hälsa. Erbjuder lånefinansiering och i enstaka fall bidrag och donationer.

Inkludera invest
Golnaz Hashemzadeh Bondes Inkludera invest vill ge motivation, kraft och verktyg till individer som tillhör grupper som riskerar att hamna i utanförskap. Tanken är att så många människor som möjligt ska få möjlighet att se sig själva som deltagande i och bidragande till samhällslivet.

H&M foundation 
H&M foundation är en ideell och global stiftelse finansierad av familjen Stefan Persson. Fram till och med 31 oktober kan du nominera dig själv eller andra entreprenörer till H&M foundations tävling Global Change Award 2016, för briljanta hållbarhetsidéer, där en miljon kronor står på spel.

Norrsken foundation
Klarna-grundaren Niklas Adalberth har lagt 170 miljoner på sitt Norrsken foundation, som bland annat just nu bygger Norrsken house, en hubb för 300 sociala entreprenörer, som du också kan läsa mer om här. Norrsken house sägs öppna från och med kring årsskiftet.

Axfoundation for sustainable development
En icke vinstdrivande verksamhet som arbetar för en hållbar värld, på både lokal och global nivå. Axfoundation samarbetar med forskare, företag och organisationer för att hitta långsiktiga lösningar och nya idéer.

Ferd social entrepreneurs

Ett norskt investeringsföretag med fokus på socialt entreprenörsskap. Ägaren och styrelseordföranden Johan H. Andresen menar att ”det finns ett stort värde i att som större aktör samarbeta med samhälls-entreprenörer för att kunna bidra till utveckling i samhällsdebatten som de annars inte verkar i”. Sociala entreprenörer kan söka investeringsmedel via hemsidan.

Stockholm school of entrepreneurship (SSES)
Fem skolor – KTH, Handelshögskolan, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Konstfack – har bildat SSES. Även ickestudenter finns event och seminarier.

Göran Bredinger-stipendiet
Det är ett samarbete mellan Mötesplats Social Innovation och Göran Bredinger på 50 000 kronor. Det delas ut en gång per år till unga entreprenörer som uppfyller kriterierna här nedanför. Håll utkik efter utlysning av stipendiet för 2017. Tidigare har sista ansökningsdag varit på våren och priset för 2016 delades ut på Almedalsveckan.

Stockholms innovationsstipendium
Den som bor inom Stockholms län kan nominera sig själv eller andra till tävlingen där totalt 630 000 kronor ligger i potten, för att förverkliga idéer inom en rad olika områden som du kan läsa mer om här. Årets ansökning stänger 10 oktober.

Nyttigaste affären
Priset delas ut under Stora sociala företagsdagen och gå till en entreprenör som visar att samhällsnytta och affärsnytta går att kombinera. Nominera här senast 30 september för 2016 års tävling.

Årets sociala entreprenör/Årets professional
Varje år kan du nominera dig själv eller andra sociala entreprenörer till priset Årets sociala entreprenör som delas ut i september på Årets Professional-galan. Nomineringen brukar pågå under augusti, innan allmänheten får rösta på en handfull kandidater som väljs ut av en jury.

She entrepreneurs
Senast 6 oktober 2016 kan kvinnliga sociala entreprenörer 20-36 år från Sverige, Algeriet, Egypten, Iran, Irak, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien och Yemen ansöka till ledarskapsprogrammet She entrepreneurs 2017. Svenska institutet står bakom det hela.

Beautiful business award
Senast 26 oktober kan du nominera dig själv eller andra kvinnliga sociala entreprenörer till Beautiful Business Award. I prispotten finns bland annat 50 000 kronor plus konsulttimmar.

Sopact/Lunds universitet 
För Skåne-baserade sociala entreprenörer. Tre månaders acceleratorprogram via Lunds universitet.

Läs mer: Höstguide: Prispengar och pr för snabbväxande företag

STIFTELSER OCH FONDER MED SÖKBARA STIPENDIER FÖR SOCIALA ENTREPRENÖRER

Crafoordska stiftelsen
En stiftelse som med jämna mellanrum ger bidrag till projekt som främjar vård, fostran och utbildning av barn och ungdom, idrottslig verksamhet, humanitär och social verksamhet samt kultur.

Skandia, ideer för livet
Skandias stiftelse arbetar för att förebygga utanförskap och ohälsa hos barn och unga. Genom forskning, metodutveckling och stöd till lokala ideella projekt, vill Idéer för livet verka som katalysator till en positiv samhällsförändring.

Allmänna arvsfonden
Allmänna arvsfonden ger projektstöd till nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning, och lokalstöd för att bygga om, bygga till eller skapa en helt ny anläggning för att förverkliga en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för ungdoms- och civilfrågor
Jobbar för att ta fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationella samarbeten.

Nordiska rådet
Nordiska rådet har samlat en rad nordiska och bilaterala stödordningar och utlysningar som kan hjälpa till bidrag och kunskap. Listan innehåller huvudsakligen stödordningar och utlysningar från Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och ministerrådets underorganisationer, men även andra stödordningar med fokus på nordiskt samarbete.

Nordisk kulturfond
En internationell organisation som stöttar projekt som inkluderar minst tre nordiska länder. Projektet ska ha att göra med konst eller kultur och nordisk förankring samt kvalitet och effekt är viktiga faktorer i ansökan.

Läs mer: Finalisterna: ”Så fick våra projekt finansiering”

Jerringfonden
Delar ut medel i form av anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg eller utbildning. Jerringfonrden stöder verksamnhet och forskning för barn och ungdomar med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller social utsatthet.

Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse delar årligen ut anslag till medicinska forskningsprojekt och humanitär verksamhet. Stiftelsen förvaltar ca 194 miljoner kronor. Varje år delar stiftelsen ut ca 8 miljoner kronor. Av dessa går i princip hälften till humanitär verksamhet och hälften till medicinsk forskning.

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger varje år bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning. Prioriterade verksamheter utifrån stadgarna och styrelsens beslut är föreningar som arbetar för att minska drogmissbruk, motverka utstötning och öka förståelse och solidaritet mellan olika folkgrupper, främjar social gemenskap för unga som på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl har behov av stöd och uppmuntran.

Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Stiftelsen, uppkallad efter Aftonbladets grundare, tar emot ansökningar från enskilda forskare för projekt inom alla ämnesområden. Stiftelsen tar även emot bidragsansökningar från allmännyttig förening, eller organisation, som verkar för sociala ändamål. Utöver det stöds allmännyttiga slöjder och näringar.

Konungens stiftelse Ungt ledarskap
Uppmärksammar ledarinsatser och stödjer ungas fortsatta utbildning i ansvarstagande värdebaserat ledarskap, bland annat genom att dela ut stipendiet Kompassrosen till unga Ledargestalter med en god inre kompass inom Näringliv, Offentlig sektor och Scoutrörelsen.

Läs mer: Entreprenörernas ABC: Vem gör vad i start-up-djungeln?

FLER IN PÅ LISTAN?
Saknar du någon organisation eller aktör som borde finnas med här? Tipsa oss gärna på makeit@seb.se så adderar vi mer till guiden.

3 kommentarer

 1. Jan Olsson skriver:

  Egendomligt att inte Coompanion är med pa listan

 2. Make it-redaktionen skriver:

  Hej Jan och tack!
  Nu finns Coompanion med på listan.
  Vänliga hälsningar,
  Make it-redaktionen

 3. Sofia Hjelmberg skriver:

  Hej, var/hur nominerar man sociala entreprenörer? Sofia