Hållbar utveckling – så blir du framtidens vinnare

Hållbart företagande | 21 september 2018 | , ,

Att satsa på hållbarhet blir allt viktigare för att locka kunder, medarbetare och investerare – och nå framgång. Hållbarhetsarbete behöver heller inte vara så svårt och möjligheterna är stora. Så här kommer du igång.

Visste du att hela sju av tio konsumenter anser att det är viktigt att företagen de handlar av arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor? Efterfrågan på hållbara produkter ökar dessutom – nästan sex av tio spenderar mer på hållbara varor i år jämfört med förra året. Och inte minst: sex av tio konsumenter har avstått från att köpa en vara eftersom produkten eller varumärket kan ha en negativ påverkan på miljön eller samhället. Det visar siffror från Svensk Handel.

Kort sagt: Ett hållbart företagande, med fokus på såväl miljön som sociala frågor, är en nyckel för att bli lönsam på sikt. I sökandet efter hållbara lösningar finns också stora affärsmöjligheter, till exempel inom miljöteknik. Lägg dessutom till att såväl lagstiftare som dina konkurrenter kommer att öka sitt fokus på hållbarhet – att vara tidigt ute ger dig därför ett försprång.

Ett bra sätt att jobba med hållbarhet är att fundera utifrån tre aspekter: det sociala, miljön och lönsamheten. Det viktiga är sedan att göra hållbarhet till en del av din affärsidé och låta hållbarhetstänkandet genomsyra hela företaget. Och kom ihåg: Hållbarhetsarbete är inte något som man bockar av eller blir klar med – det handlar snarare om ett perspektiv som man hela tiden har med sig. För den som lyckas är möjligheterna stora.

Även om ditt företag är litet kan du satsa på hållbarhet. Kanske blir det just en sådan satsning som skapar framtida tillväxtmöjligheter.

Läs mer: Vilka hållbarhetstrender påverkar ditt företag 2018?

Börja ditt hållbarhetsarbete med att fundera kring följande:

Det sociala

• Om du ska anställa – är du tillräckligt insatt i arbetsrättens lagar, förordningar och föreskrifter?

• Hur kan du bredda de nätverk du når ut i vid rekryteringar? Tänker du på mångfald och könsrepresentation?

• Vad kan du göra för att minska risken för ohälsa och olycksfall?

• Hur kan du skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering?

• När du gör inköp – hur ser arbetsvillkoren ut i samband med produktionen? Kan du vara säker på att inget barnarbete förekommer samt att de anställda har rimliga villkor och inte utsätts för exempelvis skadliga ämnen?

• Hur säkerställer du att produkterna är säkra för konsumenten?

Läs mer: Experttips: Så blir du attraktiv som leverantör och partner

Miljön

• Kan din produkt eller tjänst bidra till att minska negativ miljöpåverkan?

• Hur kan du göra för att hålla nere transporter, energianvändning och mängden avfall som uppstår i verksamheten?

• Vid varutransporter – hur tänker du att produkterna ska fraktas? Går det att välja en mer miljövänlig transportmetod?

• Hur belastar produktionen miljön? Kan du göra något där?

Läs mer: Femtech, grön kemi och vatteninnovation – Sveriges hetaste nya startups utsedda

Lönsamheten

• Vad är det du tjänar pengar på? I svaret på den frågan hittar man ofta sin främsta hållbarhetsfråga och var man kan göra de viktigaste och mest lönsamma förändringarna.

• Vilka hållbarhetsaspekter är viktigast för kunderna i din bransch? Kan ditt företag på något sätt bli mer unikt genom att fokusera på de aspekterna?

• Hur kan du kommunicera och nå ut med ditt hållbarhetsarbete, för att stärka ditt varumärke hos kunderna och som arbetsgivare?

• Vid placeringar och pensionssparande – hur kan du spara på ett sätt som både ger bra avkastning och bidrar till en bättre värld?

Sammanfatta sedan vad du har kommit fram till och sätt igång. Att veta att man har en verksamhet som tar ansvar och hänsyn till sin omgivning ger ofta en riktigt bra känsla.