Attrahera rätt medarbetare med hållbart pensionssparande

Nöjda medarbetare | 19 maj 2017

Socialt ansvarstagande och miljömedvetenhet blir allt viktigare för att attrahera rätt medarbetare. En hållbar tjänstepensionslösning kan därför hjälpa dig att bli en attraktiv arbetsgivare. Rebecka Elkert, ansvarig för hållbara investeringar på Pension och Försäkring inom SEB, reder ut begreppen.

Det är ofta en stor utmaning att rekrytera rätt kompetens, inte minst bland unga och nyutexaminerade. Det är inte längre tillräckligt att locka med hög lön och bra förmåner. Arbetsgivare som inte matchar de arbetssökandes egna etiska värderingar väljs bort.

Vissa menar till och med att hållbarhetsbegreppet kan skrotas. Företag som pratar hållbarhet visar brist på fantasi eftersom hållbara produktionskedjor rimligen borde vara en självklarhet i dag.

Läs mer: Hur förebygger du ohälsa i ditt företag?

Naturlig del av verksamheten

Riktigt så enkelt är det inte, menar Rebecka Elkert som tillsammans med sitt team sätter många investeringar under hållbarhetsluppen.

– Visst är det dit många strävar, i takt med att hållbarhet integreras i allt fler affärsmodeller. Särskilt för tillverkande företag är det en ren överlevnadsfråga. De som ställer om och införlivar hållbarhet som en naturlig del av verksamheten är ofta intressanta rent avkastningsmässigt.

Hur går det till i praktiken, kring hållbara pensionslösningar? Vilka verksamheter går spararnas pengar då till? Ett viktigt arbetsredskap för Rebecka Elkert när hon ska utvärdera och värdera möjliga investeringar, är FN:s 17 Globala hållbarhetsmål. De består av angelägna och tuffa rättesnören som tangerar ett flertal områden vars uppgift är att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Läs mer: Experttips: Så blir du attraktiv som leverantör och partner

Miljöfrågorna i fokus

Just nu är det miljöfrågorna som får allra störst fokus och flera av SEB:s fonder har gjorts om enligt en modell med positivt urval. Det betyder att fokus har flyttat från att bara exkludera bolag som inte aktivt uppfyller kraven, till att att identifiera och investera i dem som dokumenterat anses ha ett bra miljöarbete och som, inte minst, fortsätter att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågorna.

– Här fångar man som regel också en god avkastning, inte minst hos bolag som ställer om till en mer integrerad hållbarhet i sina processer och som jobbar för en kontinuitet i sitt hållbarhetsarbete, säger Rebecka Elkert.

Men hur kan jag som företagskund använda mig av SEB:s arbete för att bli en attraktiv arbetsgivare?

– Alla våra fonder har försetts med en hållbarhetsprofil som visar hur var och en av dem arbetar med de här frågorna. Transparensen är med andra ord stor och det är enkelt att välja sparande med hållbarhetsglasögonen på.

Läs mer: Locker room talk: Prisbelönta företagare förebygger machokultur

Traditionell försäkring ett bra hållbarhetsval

När det gäller tjänstepensionslösningar lyfter Rebecka Elkert fram den traditionella försäkringen.

– Det är ett sparande som är hållbart till sin struktur och du behöver inte vara aktiv. Investeringarna görs med ett långt tidsperspektiv och mer gängse investeringar kan kombineras med så kallade påverkansinvesteringar med såväl miljö- som sociala perspektiv, från biokraft till mikrolån, investeringar som på sikt kan gynna såväl ekonomisk som social utveckling.

Den traditionella försäkringen är därmed ett intressant alternativ inom ramen för en väl utformad tjänstepensionsplan med hållbarhetsfokus. Den blir en attraktiv och intressant förmån som hjälper dig att locka de medarbetare du behöver.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!