Hur blev cirkulär ekonomi en lönsam affär för er? 

Hållbart företagande | 29 maj 2016 |

Begreppet cirkulär ekonomi har nästan blivit ett modeord, men för allt fler företag är det vägen till lönsamhet. För vissa är hållbarhet en del av själva affärsidén, för andra en omställning från linjärt till cirkulärt. Möt fem företag som omfamnat den cirkulära ekonomin.

SPORTHYRA
Sporthyra hyr ut sportutrustning. Företaget startade 2013, har 4 anställda i grundföretaget samt 15 stycket i franchiseföretag och omsätter cirka 12 miljoner kronor.

Sporthyra_beskurenErik Liljeberg, VD, Sporthyra:

”Även om vi faktiskt inte hade med miljöaspekten från första början i vår affärsidé förstod vi snart att hela Sporthyra bygger på cirkulär ekonomi. För att göra den mer lönsam satsar vi på bra kvalitet på vår utrustning så att den kan hyras ut många gånger om. Många kunder hyr också på årsbasis vilket gör att vi får en relation till våra kunder som många vanliga sportbutiker går miste om och som ökar vår lönsamhet”.


RAGN-SELLS

Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Familjeföretaget startade redan 1881 och drivs nu av 4:e generationen. I Sverige har Ragns-sells 1 700 anställda och omsätter över 3 miljarder kronor.

par_larshans beskurenPär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells:

”Ragn-Sells affärsidé är baserad på ett kretsloppstänk. Vi arbetar ständigt med fokus att hjälpa samhället att bli mer hållbart, där vi löpande utvecklar nya metoder att utvinna råvaror av sådant som tidigare sågs som sopor. Senaste exemplet är en ny metod där våra forskare lyckats utvinna salter ur aska som tidigare bara kunnat kvittblivas”.


INPUT INTERIOR
Input Interior är ett inredningsföretag med inriktning mot näringsliv och offentliga miljöer. Företaget startade 1987, har idag 350 anställda och omsätter drygt 1,6 miljarder kronor.

Foto: Anna SigvardssonMille Milehem, Vice VD på Input Interior:

”Vi erbjuder sedan tre år tillbaka cirkulärt ägandeskap och redesign som innebär att vi genom medvetna val kan förlänga livslängden på inredningen så att den fyller funktionen hos nya användare när behoven förändras. Istället för nya produkter levererar vi kompetens och tjänster som förlänger inom hållbarhet vilket blir lönsamt för såväl oss som våra kunder”.

Från linjärt till cirkulärt: Cirkulär ekonomi – en vinst för miljön och för tillväxten

GAVELO
Gavelo designar och producerar moderna och miljövänliga träningskläder. Företaget startade år 2015, har 3 anställda och omsätter cirka 3 miljoner kronor.

Camilla Deneo beskurenCamilla Denéo, grundare, Gavelo:

”Det produceras otroligt mycket träningskläder, men vår affärsidé är att vara så miljövänliga som möjligt i vår produktion. Alla våra träningstajts och sport-bh:ar består till 73 % av återvunna PET-flaskor vilket är ganska unikt på marknaden. Ju mer miljömedvetenheten ökar generellt hoppas och tror vi också att intresset för träningskläder av återbrukat material ska öka och därmed även vår lönsamhet”.


GODSINLÖSEN
Godsinlösen hjälper företag att implementera cirkulär ekonomi i deras verksamheter. Företaget startade 2013, har idag 35 anställda och omsatte 32 miljoner förra året.

Christer Jansson beskurenChistian Jansson, VD och grundare på Godsinlösen:

”Vår affärsidé började med att vi såg ett enormt resursslöseri när försäkringsbolagen inte tog till vara alla de trasiga produkter som de betalade ut ersättning för. Nu tar vi in produkterna, reparerar och säljer dem så att de kan användas igen. När saker går att återanvända är det inte bara bra för miljön, då finns också pengar att tjäna”.