Kan jag ta in kapital via en notering?

Hitta finansiering | 25 juni 2018 | ,

Är börsen bara för storbolag? Inte nödvändigtvis. Även du som har ett mindre bolag kan noteras för att växa. Här reder vi ut för- och nackdelar och vad som krävs av dig – och ger dig alternativ.

Behöver du få in kapital för att växa din verksamhet och vill samtidigt få mer synlighet? Då kan du överväga en notering. Utöver Stockholmsbörsen finns även Spotlight Stock Market, tidigare Aktietorget, för dig som har ett tillväxtbolag. Bolag som noteras där har ofta en värdering på mellan 30 och 60 miljoner kronor och söker oftast 10 till 100 miljoner kronor i kapital.

– Att noteras är definitivt lättare än vad många tror. Det finns en uppfattning om att det är väldigt komplicerat och bara för stora bolag. Men vi hjälper även mindre bolag att växa, säger Oskar Wollert, noteringschef på Spotlight Stock Market.

Genom att notera ditt bolag synliggör du det för många investerare istället för att behöva knacka dörr hos olika affärsänglar, påpekar Oskar.
– Det är även lättare att få in pengarna när investerarna vet att det blir en handel i aktien, de behöver inte oroa sig för att bli inlåsta i verksamheten, säger han.

Läs mer: När ska du ta företaget till börsen?

Bolagets aktier får en prissättning och en fördel är att du kan använda dem som en valuta för att köpa aktier i andra bolag. Samtidigt finns en viss risk för dålig likviditet i aktien.

– Visst är det en risk, men lika intressant är chansen att bolagets aktie får en bra likviditet. Vi har en väldigt bra omsättning på vår lista jämfört med andra börser, eftersom vi satsar mycket på att synliggöra bolagen, säger Oskar.

Att noteras blir även en kvalitetsstämpel eftersom bolaget granskas innan.
– Inför en notering har vi en diger granskning och genomlysning av finanserna samt legalt av bolaget, storägarna, ledningen, styrelsen och bolagsbeskrivningen, berättar Oskar.

Det är resurskrävande att göra en notering. På Spotlight betalar du en avgift på 100 000 kronor för noteringsprocessen, inklusive genomlysning. Därefter är månadsavgiften för ett noterat bolag 20 000 kronor.
– Priset ger väldigt mycket service och kringtjänster sett till vad bolaget betalar, menar Oskar.

Att det krävs en del resurser för att klara av den publika miljön kan hindra fokus på verksamheten. Regelverken kan vara komplicerade att följa och leva upp till.
– Vår produkt är utformad så att den ska vara ett stöd och vägledning kring ett komplicerat regelverk för informationsgivning. Exempelvis får varje nytt bolag som noteras på Spotlight en dedikerad regelverksexpert från vår marknadsövervakning under det första året, säger Oskar.

Läs mer: Dags för expansion – så hittar du finansiering!

Kan mitt företag noteras? Det här behöver finnas på plats

 1. Bolaget ska ha en verksamhet och organisation, inte bara vara en idé.
  – Det är inte alltid så viktigt hur länge verksamheten har pågått, vi bedömer från fall till fall om det finns en substans i bolaget, säger Oskar.
 2.  Styrelsen ska ha minst fyra ledamöter, varav minst en oberoende.
 3.  Ni ska klara granskningen i noteringsprocessen, legalt och finansiellt.
  – Det måste vara helt och rent, ordning och reda. Till exempel att tillgångarna man har är bolagets och inte grundarens. Det ska finnas styrelseprotokoll och arbetsordning, vd-instruktioner och informationsgivningspolicy. Redovisningen behöver också vara iordning, säger Oskar.
 4. Det ska finnas kapacitet att sköta er informationsgivning till allmänheten på ett fullgott sätt.
  – Kapaciteten måste finnas internt, men ni kan ta hjälp av externa rådgivare, säger Oskar.
 5. Det egna kapitalet ska vara minst fem miljoner kronor efter kapitaliseringen inför noteringen (IPO).
 6. Minst 10 procent av bolagets aktiestock ska vara spridd till allmänheten och bolaget behöver ha minst 300 aktieägare efter sin kapitalisering inför noteringen (IPO).Men, påpekar Oskar, alla bitar behöver inte finnas på plats vid första kontakten.
  – Spotlight träffar gärna bolag för att diskutera möjligheterna för att noteras. Vi vill hjälpa bolag att hitta en bra väg framåt.

Läs mer: Sälja eller ta in kapital i företaget? Läs expertens 7 bästa tips.

Ytterligare sätt att ta in kapital

Det finns flera olika former av lån och villkoren varierar. Mer om vad banken kan hjälpa till med kan du läsa om här.

Lån från Almi
Ett Almi-lån har högre ränta än ett banklån, eftersom de tar en större risk.

Kapitaltillskott från företagets ägare
Antingen via så kallat aktieägarlån eller ett rent tillskott till det egna kapitalet.

Riskkapital
Kapital från investerare som då får delägarskap i gengäld samt bidrar med nätverk och råd. Keiretsu Forum är ett nätverk av investerare och affärsänglar som gör det möjligt för svenska företag att söka tillväxtkapital – både i Sverige och internationellt. Almi Invest kan bidra med kapital, kunskap och ett brett nätverk. Hos Riskkapitalföreningen hittar du också mer information. Privat riskkapital, affärsänglar, kan du läsa mer om hos bland annat Connect Sverige.

Crowdfunding
Här är det oftast privatpersoner som investerar, till exempel i gengäld mot förhandsbokningar av produkter. I Sverige finns Pepins som vänder sig primärt till tillväxtbolag, på deras plattform finns såväl privatpersoner som affärsänglar, venture capitalbolag och andra professionella investerare. För tidigare faser finns också Kickstarter och Fundedbyme.

Projektmedel och bidrag
Medel och bidrag att söka kan du bland annat hitta hos Tillväxtverket, Vinnova, Jordbruksverket och Enterprise Europe Network.