Experttips: Tänk på det här när du köper ett bolag

Skapa lönsamhet | 28 september 2017 |

KÖPA BOLAG. Funderar du på att köpa upp en konkurrent? Eller har du chansen att köpa ett bolag med intressant ny teknik? Företagsrådgivare Axeline Wirf resonerar kring vad du bör tänka på och göra, innan du slår till.

Under de närmaste åren kommer ett stort antal mindre företag att vara till salu, delvis på grund av 40-talisters pensionsavgångar. Mer än var femte småföretagare (med upp till 49 anställda) räknar med att hitta en ny ägare inom de närmaste tre-fyra åren, enligt en undersökning gjord av Företagarna. Det innebär drygt 60 000 småföretag med anställda, som byter ägare.

– Det är betydligt fler som vill göra en exit jämfört med antalet bolagstransaktioner som faktiskt görs. Ofta faller affären för att man inte kommer överens om priset. Det är bra att känna till som köpare, konstaterar Axeline Wirf, företagsrådgivare på SEB.

Läs mer: KÖPA BOLAG: ”Det tog ett halvår att komma överens om priset”

Spar tid och slipp viss risk via bolagsköpet

Några av de vanligaste anledningarna till att köpa ett bolag, istället för att dra igång en egen verksamhet, är att man vill ta del av en befintlig kundkrets, en försäljning som är igång, färdiga produktionsprocesser, leverantörsavtal och bra medarbetare.

– Du kan spara en hel del tid och begränsa viss typ av risk genom att köpa ett bolag som är up and running. Samtidigt ligger det hårt arbete bakom ett lyckat företagsköp, säger Axeline Wirf.

Innan du ens börjar titta på bolag till salu bör du ha gjort ett förarbete, råder hon.
– Bestäm dig för vilken verksamhet du vill driva – med vilken typ av medarbetare, kunder, produkter/tjänster och marknader. Den bilden justeras naturligtvis sedan utifrån vad du hittar. Men sätt en målbild.

Läs mer: Köp ett bolag och tjäna in år av investeringar

Var hittar jag bolag att köpa?

– Leta överallt. Till exempel på nätet, på digitala marknadsplatser såsom Länia, Bolagsplatsen, Blocket och Saxis. Samt via företagsförmedlare och redovisnings- och advokatbyråer. Lyssna runt i bekantskapskretsen. Du kan även kontakta banken och lyssna med din rådgivare, vad hon eller han känner till. Sprid att du är köpintresserad och titta runt ordentligt. Lås dig inte för tidigt vid ett bolag eller en säljare, kontakta även bolag vars företagare kanske inte ens tänkt på att sälja.

När jag hittat ett intressant bolag, vad är nästa steg?

– Fundera på om du är intresserad av bolaget i sin helhet eller bara delar av verksamheten. Nätet är en bra källa även för översiktlig företagsinformation, exempelvis Allabolag.se och företagets egen hemsida. När du läst in dig på bolaget och fått en känsla för situationen tar du kontakt med ägaren. Ställ några öppna enkla frågor: Vill du sälja? Vad vill du ha? Ska vi ses?

Läs mer: Gertrud Köver: ”Jag köper upp bolag på de marknader vi vill in på”

Hur gör jag en vettig värdering?

– Att sätta ett rättvisande värde på ett bolag är en utmaning. Om säljaren anlitat en mäklare finns troligen en företagsvärdering gjord, men som potentiell köpare behöver du få en ”second opinion”. En företagsvärdering kan du få genom exempelvis en corporate finance-byrå, revisionsbyrå eller din bankrådgivare. Statligt finansierade organisationer som Almi har också en god kompetens. Det kan vara mycket information som ligger till grund för en god värdering. Olika delar av företaget värderas också olika beroende på typ av verksamhet. Avkastningsvärdering eller substansvärdering, eller både och?

Många bolagsaffärer blir aldrig av, just på grund av olika syn på priset?

– Det är verkligen en förhandlingsfråga. Oftast är bolaget inte värt så mycket som säljaren tycker. Du /köparsidan behöver begripa siffrorna och räkna på olika scenarion. Hur stor del av kunderna försvinner med nuvarande ägare? Hur mycket behöver du omsätta för att klara normala kostnader i verksamheten? Hur mycket måste du i så fall investera för att hålla den omsättningen? Det finns en mängd frågor att gå igenom innan du kan formulera ett rimligt bud.

Läs mer: Budgeten: Så blir skatten 2018 för dig som är företagare

Och om jag vill gå vidare med processen?

– Vanligtvis skriver köparen på ett Letter of Intent, en avsiktsförklaring mellan köpare och säljare om affär. Härigenom för du som köpare tid på dig att gå igenom bolaget i detalj och göra en due dilligence. I samband med ett Letter of Intent betalar du också oftast en handpenning.

Vad ska jag tänka på i granskningen?

– Som köpare behöver du ta hjälp av experter för att gå igenom bolaget, annars kanske du missar något viktigt varpå företagsköpet riskerar att bli en riktigt dålig affär. Det som bör granskas är exempelvis tillgångar, avtal – kring anställda, leverantörer och kunder – tillstånd, patent, tvister, försäkringsansvarsfrågor, skatteläget, anställda, know how, produkter, kunder, konkurrensläge, företagskultur, processer, it … Listan är lång! Gå igenom alla frågor strukturerat. Om det är möjligt, försök också att träffa anställda, kunder och leverantörer så tidigt i processen som möjligt.

Om det blir kontraktsläge, vad bör jag tänka på?

– Samma här: Tag hjälp av experter med att granska- och eventuellt justera köpeavtalet.

Läs mer: Kompanjonavtal: Slipp svågern som oönskad delägare

Vad finns det för vanliga fallgropar när man köper ett företag?

– Det är väldigt vanligt att köparen underskattar den befintliga ägarens kunskap, inflytande och kontakter. I mindre bolag där ägaren själv är verksam, sitter hon/han ofta med såväl know how som kundrelationer och kanske medarbetarnas förtroende.

Vad brukar du rekommendera då?

– Du kan använda dig av så kallade Lock upavtal för att garantera att säljaren arbetar kvar i bolaget under en viss period. Man kan även komma överens om att köpeskillingen betalas i omgångar och även att köpeskillingen kopplas till framtida resultatutfall.

Fler fallgropar?

– Räkna med att företagsköp har transaktionskostnader, så gott som alla företagsköpare måste anlita någon form av expertis. Samtidigt vill jag avdramatisera det hela lite; Leta fram ett bolag som du är intresserad av och börja undersöka. Bered dig på att ge lägga tid och kraft i processen. Var strukturerad samtidigt som du använder fantasin, magkänslan och tänker brett.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!