Tjänstepensionen – en viktig del av Talent Management

Koll på pensionen | 13 juni 2016 |

Talent Management skapar framgångsrika företag. De processer och initiativ som tas för att attrahera, utveckla och engagera rätt medarbetare blir allt viktigare. Glöm därför inte bort att lyfta fram tjänstepensionen som en attraktiv förmån.
– En väl utformad pensionsplan är inget man kan ta för givet, säger Jan-Eric Stormqvist, affärsspecialist på SEB Pension & Försäkring.

Det är ofta en stor utmaning att rekrytera rätt kompetens. Matchningen på arbetsmarknaden har blivit en flaskhals och det krävs ett målmedvetet arbete inom en rad områden för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Kom ihåg att informera
Bra anställningsförmåner även vad gäller pension och försäkringar, kan tyckas vara en självklarhet och glöms ofta bort att lyfta fram. En Sifo-undersökning visade så sent som i höstas att hälften av alla anställda i Sverige inte får någon information om tjänstepensionen.

Jan-Eric Stormqvist är affärsspecialister SEB

Jan-Eric Stormqvist, affärsspecialister SEB

– En väl utformad tjänstepensionsplan är inget man kan ta för givet, det finns all anledning att peka på detta vid rekryteringar, lönesamtal och liknande, säger Jan-Eric Stormqvist. Det är först när dina medarbetare får information och bra rådgivning som de fullt ut kan uppskatta förmånen och du som arbetsgivare får den goodwill du förtjänar.

Inom ramen för en tjänstepensionsplan erbjuds oftast rådgivning till alla nyanställda. Den enskildes situation gås igenom och rekommendationer kring sparandet och försäkringarna anpassas utifrån individens specifika behov.
– Arbetsgivaren kan få ytterligare stöttning för att nå ut med den viktiga informationen, säger Jan-Eric Stormqvist. Exakt hur, beror på antal anställda, hur avtalet ser ut och liknande.

Enkäten: Har du tänkt på att pensionen är en attraktiv förmån?

Tjänstepensionen allt viktigare
Tjänstepensionen får en allt större betydelse för vår totala pension med tanke på att vi kan förvänta oss successivt lägre nivåer från den allmänna pensionen. De arbetsgivare som inte erbjuder tjänstepensionsförmåner kommer att få svårare att både rekrytera och behålla personal, i takt med att medvetenheten hos medarbetarna ökar.
– Den slopade avdragsrätten för privatpersoner har satt fokus på frågan och för vissa företag är detta ett utmärkt tillfälle att se över sitt pensionserbjudande, säger Jan-Eric Stormqvist och tänker bland annat på löneväxling där du som arbetsgivare ger den anställde möjlighet att växla lön mot framtida pension. Ett erbjudande som blir allt mer efterfrågat från anställda som tjänar över 40 000 kronor i månaden.

Mer än sparande
Men tjänstepension handlar inte bara om sparande. Det är också en fråga om försäkringskydd om man drabbas av en olycka eller blir sjuk.
– Så länge du är frisk är du tämligen ointresserad av försäkringsdelarna i din tjänstepension, men om man blir sjuk kan det göra stor skillnad att till exempel slippa vårdköer och snabbt få adekvat hjälp, avslutar Jan-Eric Stormqvist.

En kommentar

  1. Torbjörn o Lotte Holmberg i Kalmar skriver:

    Superbra tips! Det ska vi tänka på framöver!

    Hälsningar från Torbjörn och Lotte

Experten
Peter Eriksson Pension- och försäkringsexpert

Sätter det krokben för ditt företag, om du saknar den här förmånen?

Du som driver företag och har anställda – är tjänstepension en del av dina medarbetares grundförmåner? Annars borde du tänka om, ganska snabbt.

Mitt inlägg från januari som handlade om en påminnelse om att avdragsrätt för privat pensionssparande upphörde vid årsskiftet – i alla fall för löntagare som har pensionsrätt, det vill säga tjänstepension, i sin anställning. Jag menade också att man som arbetsgivare kan se till att erbjuda….

Läs hela expertinlägget från Peter Eriksson