Leasa bil – så blir det lönsamt

Skapa lönsamhet | 6 mars 2017 |

Funderar du på att leasa bil i företaget? Tänk på vilket märke du väljer och kolla noga på försäkringens omfattning när du skriver leasingavtal. Det är två råd som experten Jonas Kervenhed ger.

Allt fler tjänstebilar rullar på de svenska vägarna. Enligt Statistiska centralbyrån har antalet förmånsbeskattade tjänstebilar ökat med 30 procent sedan 2005.

För att vara tydlig med begreppen så är en tjänstebil en bil som enbart används i tjänsten. Det som de flesta ändå syftar på med begreppet ”tjänstebil” är en förmånsbil som används både i tjänsten och privat. Bilen är då en beskattningsbar förmån för den anställde, som beskattas utifrån bilens förmånsvärde.

Tips när du ska leasa bil i företaget

• Välj ett känt bilmärke.
• Sätt ett realistiskt restvärde.
• Kolla försäkringens omfattning noga.
• Ta inte första bästa bud när bilen ska säljas – kolla runt.

Vad är leasing?

Leasingbil är ett annat uttryck som betyder att man hyr en bil av en leasegivare, något som kan vara aktuellt för både tjänstebil och förmånsbil. Leasingavgiften är avdragsgill som kostnad och även hälften av momsen. Idag är det faktiskt billigare än för 20 år sedan att ha en förmånsbeskattad tjänstebil.

– Har man råd att ha en förmånsbil i det egna företaget så är det väldigt förmånligt i dagens läge, säger Jonas Kervenhed, vd på Bilreda, ett företag inom biladministration.

Läs mer: Leasa bilen privat – eller via företaget?

Vad ska du tänka på när du vill leasa en bil?

Jonas Kervenhed berättar vad man ska tänka på när man står inför att skaffa en förmånsbil med leasingavtal:

1. Vilket märke? Välj något av de etablerade märkena på den svenska marknaden, de som har störst marknadsandel, exempelvis Volvo, Audi, Volkswagen, BMW eller Mercedes när du ska leasa bil. Det är vanliga bilar i Sverige, med ett utbrett servicenätverk och det är lätt att omsätta bilarna som begagnade.

2. Lusläs försäkringsvillkoren. Titta noga på vilken försäkringsomfattning du har i leasingavtalet och speciellt vad som gäller för maskinskada. Olika försäkringsbolag har olika omfattning på just maskinskada och på vad som ingår. Kolla att försäkringen täcker in den körsträcka du har på bilen och undersök också vilka delar som ingår; AC, kompressor, hela automatlådan eller bara vissa delar?

3. Glasklar självrisk. Kolla upp hur stor självrisken på glas är. Nu för tiden måste många byta ruta varje år med alla stenskott som förekommer, det kan bli väldigt dyrt.

4. Is i magen. När avtalstiden är slut ska man inte ta första bästa bud på bilen utan kolla med några olika bilhandlare.

5. Rätt säljkanaler. Sälj bilen via en stor tradingsajt eller ta hjälp av din leasingpartner.

Vilka typer av leasing finns det?

Det finns två typer av leasing, operationell och finansiell. Operationell leasing innebär att företaget hyr bilen under en avtalsperiod och lämnar tillbaka den efter avtalstidens slut. Det är ett alternativ som vanligen väljs av stora, internationella företag med minst 70–100 bilar i sin vagnpark.

Finansiell leasing innebär att du har ett kalkylerat restvärde och att du åtar dig att hitta en köpare av bilen vid avtalstidens slut. Beroende på företagets storlek tillämpas olika regelverk, men för mindre företag kostnadsförs leasingavgifterna direkt i resultaträkningen och leasingobjektet tas då inte upp i balansräkningen.

En vanlig leasingbil genererar minst tre fakturor per månad så med fler bilar blir det mycket administration, som kanske till och med kan komma att kräva en heltidstjänst. Den som har fler än fem företagsbilar kan välja att ta extern hjälp med administrationen, inklusive försäkringslösningar och hjälp med att avyttra bilen när avtalstiden är slut.

– Du kan också ta hjälp med att se vilken bil som är mest förmånlig att leasa sett till ”total-cost-of-ownership”. I vår ”bilbank” finns 15 000 fordon som vi kan ta fram jämförelsetal på, säger Jonas Kervenhed.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!

7 kommentarer

 1. Peter Tönnäng skriver:

  För det lilla företaget innebär operationell leasing mycket mindre administration och ingen tillgång i balansräkningen. Hur kommer det sig då att det är vanligast för stora företag med många leasingbilar?

 2. Jonas Kervenhed skriver:

  Hej Peter!

  Det har hittills varit samma regler för stora företag men i och med de nya IRS-reglerna så blir det en förändring.

  Administrationen skiljer sig inte åt för företaget om man väljer operationell leasing eller finansiell leasing. Den stora skillnaden är att operationell leasing har ett garanterat restvärde.

  Hälsningar,
  Jonas

 3. Daniel skriver:

  Administrationen skiljer sig mellan operationell leasing och finansiell leasing genom att den vid operationell leasing går via en kanal och sammanställs på en faktura, medan att den vid en finansiell leasing kommer från respektive leverantör. Där kan du få en faktura för finansieringen, en från försäkringsbolaget, trängselskatter från transportstyrelsen etc etc.

 4. Klas Kockum skriver:

  En leasetagare tar INTE upp bilen som tillgång. Däremot den första förhöjda avgiften, som periodiseras under leasingperioden.

 5. Klas Kockum skriver:

  Jag måste skriva igen. Man behöver inte vara expert för att veta att ”experten” ovan har fel. Syftar på det felaktiga påståendet att bilen tas upp som tillgång i leasetagarens balansräkning. Varför tas inte påståendet tillbaka? Expert, ja jag tackar!

 6. Wilhelm Nisser skriver:

  Hej Klas och tack för din input! Svaret är att det beror på vilket regelverk som tillämpas, vilket nu är förtydligat i inlägget. Mindre företag tillämpar vanligtvis reglerna under K2. Då redovisas leasingavgifterna på samma sätt oavsett om det rör sig om finansiell eller operationell leasing, dvs som en kostnad i resultaträkningen. Den första förhöjda avgiften periodiceras över tid. Större företag och koncerner redovisar under K3 alternativt enligt IFRS. Där tas finansiella leasingavtal upp som tillgång i balansräkningen och motsvarande belopp som en skuld till leasegivaren. Det finns en skillnad mellan redovisning på koncern- respektive bolagsnivå. Ett leasingavtal som tas upp i koncernbalansräkning som en tillgång och skuld. På bolagsnivå finns möjligheten att redovisa leasingavtalet på samma sätt som för operationella leasingavtal, dvs att leasingavgifterna enbart belastar resultaträkningen och inte tas upp i balansräkning.

  Med vänlig hälsning
  Wilhelm

 7. Peter Tönnäng skriver:

  Operationell leasing går att få utan förhöjda första avgift och alltså utan periodisering. Ur min synvinkel blir det enklast för småföretagaren ur alla hänseenden.