Ny EU-lag påverkar generationsskiftet

Nya ägare | 5 juni 2016 |

Ett planerat generationsskifte i ditt företag kan ta en helt annan vändning än du tänkt dig. Har du koll på de nya EU-reglerna om arvsrätten som trädde i kraft hösten 2015? De nya reglerna innebär bland annat att du kan göra din familj arvlös av misstag. Thomas Erikson, skattespecialist på SEB Privat Banking, redogör för vad lagen innebär och hur du undviker den.

Den 17 augusti förra året började EU:s nya arvsrättsförordning att gälla. För dig som är medborgare i ett land, men bosatt i ett annat, inom EU kan det få stora oanade konsekvenser för dina efterlevande när du dör. Ändrade arvsregler kan nämligen göra att efterlevande ärver enligt bosättningslandets arvsregler – med sämre arvsrätt som följd. Men det finns en lösning på problemet.

Påverkar svenskar boende utomlands
Alltfler svenskar flyttar utomlands på grund av arbete, för att starta företag, för klimatets skull, av skatteskäl eller av privata angelägenheter. Hittills, tills i höstas, är det svensk arvsrätt som har gällt för alla som flyttat till ett annat EU-land, förutsatt att de är svenska medborgare.
– Numera är det hemviststatens arvsregler som gäller, det vill säga vanligen det land där man är bosatt, säger Thomas Erikson, skattespecialist på SEB Private Banking.

Storbritannien, Irland och Danmark har ställt sig utanför förordningen och här gäller alltså samma regler som tidigare. Men om du som svensk medborgare flyttar till Spanien är det spansk arvsrätt som tillämpas vid fördelningen av egendom till efterlevande, det vill säga dina barn och make/maka.

Hur påverkar den nya lagen ett generationsskifte?
– Arvsrätten gäller all egendom, med andra ord alltså även ett familjeföretag. Därmed kan ett generationsskifte få en helt annan utgång än den du tänkte, även om du upprättat testamente. Och det spelar ingen roll att de efterlevande är bosatta i Sverige eller är svenska medborgare, säger Thomas Erikson.

Vad kan det betyda i praktiken?
– De efterlevande riskerar att ärva mindre än vad som hade gällt enligt svenska arvsregler. För att ta Spanien som exempel så gäller där att efterlevande maka eller make endast har nyttjanderätt till 1/3 av kvarlåtenskapen jämfört med i Sverige där han eller hon ärver hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt före gemensamma barn. Dessutom är laglotten mindre, 1/3 jämfört med hälften i Sverige.

Innebär det att man som exempel kan flytta till Spanien för att få möjlighet att testamentera bort en större del av laglotten?
– Ja, de nya  reglerna öppnar upp för möjligheten att testamentera bort egendom till förmån för ett eller flera syskon på bekostnad av andra.

Kan man undvika dilemmat och hur gör man då?
– Du gör ett så kallat lagval, vilket innebär att man upprättar ett testamente där man tydligt anger att det är svensk arvsrätt som gäller, förutsatt att du är svensk medborgare. Om du redan har ett testamente räcker inte detta utan du måste upprätta ett nytt som uppfyller formkraven i det land vars arvsrätt ska tillämpas.

Men om jag bor i Spanien och vill att deras arvsregler ska gälla, hur gör jag då?
– Du måste också upprätta ett testamente anpassat efter formkraven i ditt bosättningsland, avslutar Thomas Erikson.