Bättre ekonomi: 5 vanligaste frågorna om prissäkring för lantbrukare

Skapa lönsamhet | 24 maj 2017

Alla företagare behöver kunna planera sin ekonomi och räkna på sina intäkter. Hur gör du det som lantbrukare, utan att veta vad din skörd kommer att vara värd när det är dags att sälja?

Det finns ett sätt att minska frågetecknen, med hjälp av så kallad prissäkring. Joakim Larsson, Skog och lantbruksexpert på SEB, är själv skogsägare och driver ett mindre lantbruk i Skåne. Han reder ut de vanligaste frågorna och förklarar begreppet.

Vad är prissäkring och vilket problem löser det?

– En spannmålsodlare etablerar stora delar av sin spannmål på hösten och säljer den tidigast tolv månader senare. På den tiden har priset hunnit att förändras en hel del. Har du ekonomi som klarar av svängningar och lite gambling kan du vänta och se vad du får betalt för råvaran. Men precis som att vi ibland väljer att binda våra fastighetslån, finns alternativet att lås in det pris du ser idag, för din framtida skörd.

Läs mer: Miniterminer – nya möjligheter för Sveriges lantbruksföretag?


Hur vanligt är det att använda prissäkring i dag?

– Eftersom priset på det som odlas varierar mycket mer mellan åren nu, jämfört med tidigare, söker fler verktyg för att jämna ut toppar och dalar. Just när priset är lågt minskar såklart intresset för prissäkring hos spannmålsbönderna. Men det är relativt vanligt i dag bland lantbrukare att säkra sin skörd.

Finns det olika typer av prissäkring?

– Ja och det vanligaste är fortfarande att tecknar kontrakt med terminspris, där du prissäkrar gentemot en annan aktör och inte direkt mot en råvarubörs. Dessutom säkrar lantbrukarna oftast inte hela volymen, snarare hälften av sin beräknade skörd.

Hur går det till rent praktiskt?

– Första steget är att ta kontakt med din bankkontakt och börja diskutera vilka volymer du skulle vilka prissäkra och under hur lång tid. Sedan görs en sedvanlig kreditprövning på motsvarande sätt som vid t ex en valutasäkring.

Läs mer: Hur ser framtidens skogsägare och lantbruksföretagare ut?

Finns det någon fallgrop att ha koll på?

– Aspekten enskild firma är viktig. Du behöver vara medveten om att speciella skatteregler gäller alla finansiella derivat, (aktier, fonder, valutasäkring, ränte- och prissäkring). Se till att en eventuell prissäkring görs i samförstånd med din redovisningskonsult eller ekonomirådgivare om man själv inte är helt säker på hur det påverkar din ekonomi och verksamhet.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!