Satsning på export: så ska företag slippa handelshinder

Skapa lönsamhet | 13 december 2016 |

Regeringens satsning på export innebär 800 miljoner öronmärkta kronor fram till 2019. Bland annat öppnar sex regionala exportcentrum nu i vinter. Men vilka är de största handelshindren enligt svenska företag?

Nästan hälften 42 procent av den svenska exporten av varor och tjänster gick 2015 till länder utanför EU. Och hälften av tillväxten i världen, fram till 2020, sker i Asien.

Hur kan det då bli lättare för svenska företag att exportera? Särskilt till Asien?

Kommerskollegium har gjort enkätundersökning med 2 000 svenska företag för att få reda på vilka hinder företagen själva ser, när de handlar med omvärlden. Företagsundersökningen ingår som en del i den exportstrategi regeringen lanserade 2015.

Läs mer: Så lyckas du med din export till Kina

Satsning på export fram till 2019

Regeringen, med EU- och handelsminister Ann Linde i spetsen, har vikt 800 miljoner kronor åt exportsatsningar fram till 2019. Bland annat öppnas sex regionala exportcentrum nu i vinter runt om i landet, där små och medelstora företag ska kunna ta hjälp.

I exportstrategin har regeringen ringat in 26 viktiga länder. Förutom Japan, Storbritannien, Tyskland och USA ingår tillväxtmarknader som svenska företag borde kunna exportera till. Handelsminister Ann Linde har nyligen till exempel besökt Indonesien och Vietnam med representanter från 18 svenska företag. Även Nigeria, Angola, Peru och Argentina har fått besök av ministern.

Läs mer: Exportera till Kina: Myter och vanliga fallgropar

Det som ökat mest för svenska företags del de senaste åren är export av tjänster, vilket syns tydligt i ett diagram ur Kommerskollegiums rapport:

export-utvecklingVåra största exportländer i dag är Norge och Tyskland. Samtidigt är Norge, enligt Kommerskollegiums undersökning, det land som flest irriterar sig på. Höga tullar och krånglig tullhantering stör exporten till grannlandet.

Läs mer: Nyckeln till Kina: Nätverkande och oskrivna regler

Just tullar och tullprocedurer listas som de största exportproblemen överlag. Mer än hälften av företagen känner inte till att EU:s frihandelsavtal innebär en möjlighet till tullättnader. Undersökningen visar dessutom att små- och medelstora företag utnyttjar möjligheten klart mindre än storföretag.

Följande hinder för handel utanför EU listar de svenska företagen:
handel-utanfor-eu

 

De länder utanför EU som svenska företag i första hand önskar sig bättre relationer med, för att öka sin export, är Norge, USA och Kina:

lander_battre-relationerDu som funderar på export till Kina hittar vidare läsning här i form av solcellsföretaget Midsummers tips och råd inför en exportsatsning. Och så här säger företaget Kockumation om vad du behöver veta inför handel med Kina.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!