Sex viktiga steg till ett lyckat generationsskifte

Nya ägare | 22 maj 2016 |

Att genomföra ett generationsskifte kan vara snårigt och tar ofta längre tid än man räknat med. Kristina Myhre, jurist på SEB Private Banking tar er genom processens sex viktiga steg.

 1. PLANERA
  Erfarenheten visar att ett generationsskifte som planeras i god tid och där genomförandet får ta den tid som krävs alltid blir bättre än de fall där tiden kräver en snabb lösning, exempelvis strax innan ett nytt taxeringsvärde slår igenom eller lagstiftning ändras på något sätt.
 2. INVOLVERA
  Det är många personer som berörs av ett generationsskifte. I första hand överlåtaren och övertagaren,  men även syskon till övertagaren och parternas familjer. Vem ska ta över och till vilket pris? Många framtida konflikter undviks genom en öppen process där alla får samma information.
 3. VÄRDERA
  Relativt enkla metoder kan ibland räcka till för att få fram ett godtagbart värde när överlåtelsen sker inom familjen såsom marknadsvärderingar, substansvärdering eller avkastningsvärdering. Det är lämpligt att ta hjälp av externa experter för att genomföra en värdering både av företaget och enskilda tillgångar som fastigheter.
 4. ÖVERLÅT
  När ovan nämnda frågeställningar har utretts blir nästa steg att utforma konkreta överlåtelsehandlingar där hänsyn tas till skatterättsliga och civilrättsliga lagar.
 5. UNDVIK SAMÄGANDE
  Det har varit en vanlig lösning att ”till en början” överlåta företaget eller fastigheten till alla barn gemensamt. Det är garanterat rättvist, men samägande har en tendens  att leda till konflikter längre fram  eftersom delägarna har olika ekonomiska förutsättningar och intressen.
 6. SLÄPP TAGET
  Att villkora egendomen som ska överlåtas kan vara ett bra sätt att fortsätta ha kontroll över den även när barnen tar över. Men både känslomässigt och praktiskt är det klokt att efter överlåtelsen släppa taget och acceptera att en ny generation tar över.

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

 • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>