Het skogsbransch: ”Allt som görs av olja kan göras av skogsråvara”

Hållbart företagande | 24 maj 2017 |

Smarta verktyg och tjänster växer fram i takt med att skogsbranschen digitaliseras. Samtidigt ökar möjliga nya produkter och användningsområden för skog snabbt.

Sverige har som mål att vara oberoende av fossila material 2050. Skogen är en viktig pusselbit och här pågår en intensiv utveckling. Trämaterial görs till exempel starkare, säkrare och mer formbart. Papper och kartong görs mer töjbart och får inbyggd intelligens, vilket du kan läsa mer om här

FAKTA/Skogsbranschen i fokus
* Skogen är den näring som har största andel kvinnliga företagare i Sverige i dag – nära 40 procent av den privata svenska skogen.
* Sverige har som mål att vara oberoende av fossila material 2050. Begreppet bioekonomi breder ut sig och skogen är viktig pusselbit.
* Regeringen jobbar med att ta fram ett nationellt skogsprogram, skog ska bidra med jobb och hållbar utveckling.
”Svensk skog kan omvandlas till nya miljövänliga supermaterial”, konstaterar forskarna vid Wallenberg Wood Science Center som utvecklar nya material och tekniker för att skogen ska fortsätta att vara en viktig näring och skapa jobb.

Ett viktigt mål för forskarna är att ersätta olja med trä i tillverkningen av plaster, något som är högst aktuellt när olika förbud mot plast diskuteras. Även biobaserat flygbränsle, baserat på skogsråvaror – närmare bestämt lignin – är på tapeten inom forskningen, bland annat via projektet Ligno-Jet.

Läs mer: Hållbar mat: Vattenbruk en allt viktigare bransch i Sverige

Allas ögon på skogsbranschen

Samtidigt har klädindustrin sina strålkastare riktade mot mer hållbara alternativ till bomull. Nya fibrer behövs och den svenska skogen kan bli en guldgruva. Trä används redan i dag för tillverkning av viskos men det finns en hel del mer att åstadkomma här ur ett hållbarhetsperspektiv. På Smart Textiles i Borås pågår forskning kring morgondagens miljövänliga och funktionella textiler, som dessutom kan återvinnas.

Vid sidan av fokus på nya hållbara material och produkter knutna till skog, gör digitaliseringen att mängder av nya verktyg dyker upp som underlättar livet för skogsägare.

I den årliga tävlingen Venture cup är trenden tydlig. På senaste topplistan, med landets 20 bästa affärsidéer, rör tre av dem skogen. Det handlar om verktyg för noggrannare mätning och övervakning:

* Tree Mapper – noggrannare skattning av skog med hjälp av drönare. Data om trädslag, volym och trädens placering kan sedan också användas för att bättre planera avverkningen.

* Lumber Scan – inventering av virkeslager med drönare. Idén går ut på att låta drönare flyga över virkesplaner, för en billigare och effektivare inventering. Utifrån fotografier kan sen lagervolymen beräknas, med två procents felmarginal, istället för dagens tio procent.

* See the Forest for the Trees – kvalitetskontrollen av träden görs redan i skogen. Genom att trädens kemiska sammansättning får du ett kvalitetsmått som visar till exempel förekomsten av röta och mängden av viktiga föreningar som cellulosa.

Ytterligare en skog-startup har fått en hel del rampljus:

* Katam – 3D-mätningar av skog via smartphone. Med hjälp av din smartphone scannar du skogen och programvaran bygger en 3D-modell som uppskattar mängden träd och själva trädslagen. Produkten ska lanseras skarpt mot marknaden i slutet av 2018.

Antalet kvinnliga skogsägare ökar

Ännu ett tecken på det tydliga intresset kring innovationer knutna till skog, är nya Forest Business Accelerator som är en del av företagsinkubatorn BizMaker i Västernorrland. Tillsammans med SCA och IBM har ett tiotal startups bjudits in, för att vässa sina idéer kring skogsindustrin. 

FAKTA/Nätverk för kvinnliga skogsägare
Business club, forestry agriculture – Rikstäckande
Spillkråkan – Rikstäckande
Kvist – Rikstäckande
Skogsägarkvinnorna – Rikstäckande
Grenverket – Blekinge
Dryaderna – Halland och Småland
 Vid sidan av digitaliseringen av skogsbranschen och forskning kring nya produkter och innovationer syns en annan tydlig utveckling – att kvinnliga skogsägare blir alltmer aktiva.

Viss forskning pekar på att mer miljöhänsyn nu också växer fram bland skogägare, med ett bredare synsätt och idéer kring ekoturism, vid sidan av avverkning av skogen.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!

En kommentar

  1. […] är ibland medvetet försiktiga och vill inte överskatta virkesvolymen. Det kommer dock alltfler smarta verktyg nu för snabb bedömning av hur skogen är […]