Hur påverkas svenska företag av brexit?

Steget före | 27 juni 2016 |

Tunga svenska näringslivsrepresentanter har haft farhågor om en ökad osäkerhet, instabilitet och en förskjuten maktbalans. Hur påverkas svenska företagare nu av britternas beslut att lämna EU?

Storbritannien är en viktig handelspartner för Sverige, vår tredje största exportmarknad när det gäller tjänster och vår fjärde största när det gäller export av varor. Det finns cirka 1 000 etablerade svenska dotterbolag i Storbritannien i dag.

Robert Bergqvist_chefsekonom

Robert Bergqvist, chefsekonom SEB.

SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist ger sin syn på vad brexit nu kan innebära för svenska företagare:

Vad händer nu, med handeln med Storbritannien?
– Det är ingen som vet exakt än hur exporten påverkas framöver. Sverige har inga egna handelsavtal, eftersom vi är ett EU-land och handelsavtalen har förhandlats fram gemensamt via EU. Det innebär att vi behöver komma överens med Storbritannien om hur handeln ska ske framöver. Här finns det en risk för exempelvis tullar eller annan byråkrati som inte finns i dag, men mycket kommer troligtvis ändå att lunka på, i stora drag.

Så på kort sikt är det nästan business as usual i handeln med Storbritannien?
– Ja, Storbritannien har minst två år på sig att förhandla om sitt utträde och det kommer att ta ännu längre tid att förhandla nya handelsavtal. Å andra sidan får vi kanske se framtidssatsningar på andra håll än just i Storbritannien.

Hur kan brexit påverka brittiska investeringar i Sverige?
– Storbritannien är det tredje största landet när det gäller direktinvesteringar i Sverige i dag. Stockholms handelskammare har flaggat för att det finns en risk för att brittiska direktinvesteringar i Sverige minskar efter brexit, särskilt i Stockholmsregionen.

Läs mer: Hur passar Sverige in i EU om Storbritannien lämnar unionen?