Så förverkligar du drömmen om en tidig pension

Koll på pensionen | 17 april 2018 |

Idag kan du börja ta ut din allmänna pension vid 61 års ålder. Fram till 2026 kommer lägsta åldern stegvis att höjas till 64. För dig som företagare finns ändå sätt för att göra drömmen om en tidig pension till verklighet.

Vi lever och håller oss friska allt längre, vilket leder till att andelen äldre av befolkningen ökar. I december meddelade den så kallade Pensionsgruppen att åldern för allmän pension kommer att höjas. Peter Eriksson, affärsspecialist inom pension och försäkring på SEB, menar att utfallet var väntat.

– Det fanns en bred politisk samsyn om att åtgärder behövs för att göra systemet långsiktigt hållbart.

Om man har tänkt sig att gå i pension innan 64 finns ändå möjlighet till det. Planerna på att styra över sin egen tid och kanske bo utomlands delar av året behöver inte nödvändigtvis läggas på is.

– Lösningen kan vara att spara i en tjänstepensionsförsäkring för att väga upp för den senarelagda allmänna pensionen, säger Peter.

Läs mer: Så klarar du betalningarna med en likviditetsbudget

Tidig pension kräver stark tjänstepensionsförsäkring

För att du ska kunna leva så fritt som du önskar, innan den allmänna pensionen träder in, behöver din tjänstepensionsförsäkring byggas tillräckligt stark. Ett sätt att göra det är att i efterhand kompensera för år när ditt sparande inte har nått maxnivån.

– De premier som du betalar in får du dra av från din lön i inkomstdeklarationen. Som mest får du dra av 35 procent av lönen och avdragen får heller inte vara större än tio prisbasbelopp, vilket motsvarar 455 000 kronor år 2018, förklarar Peter Eriksson.

– Om du tidigare inte har betalat eller avsatt så mycket till din tjänstepension kan du senare ”köpa ikapp”. Även om vissa begränsningar finns kan du då få avdragsrätt för betydande belopp.

Pensionsförsäkringar kan dessutom anpassas efter dina behov. Exempelvis kan du välja när utbetalningarna ska börja, men tidigast från det att du fyller 55. Det går också att styra under hur lång tid utbetalningarna ska ske – från fem år och uppåt. Med andra ord är flexibiliteten stor. Men hur vet man när sparandet ligger på rätt nivå?

Läs mer: Ojämlika pensioner: Vad kan du som entreprenör göra?

Prata med en rådgivare

Många faktorer spelar in när du som företagare planerar för en tidig pension – till exempel dina mål och drömmar, din ålder och hur mycket du har sparat tidigare. Därför är det också svårt att ge generella svar på frågan hur man ska agera.

Ett tips är att boka ett möte med en rådgivare, så att ni tillsammans kan titta på just dina förutsättningar och göra upp en plan. Med lite hjälp från en expert blir det helt enkelt lättare att nå dit du önskar som pensionär.

4 kommentarer

 1. Anna Knutas skriver:

  Hej,
  Kontakta mig angående pansiin försäkring, tack!
  Mvh
  Anna

 2. Anna Knutas skriver:

  Pension …..

 3. Oleg skriver:

  Jag är företagare och jag tänker att gå i pension redan det här året, innan jag fyller 40 (vilket kommer att inträffa om ett år). Det är inget problem för mig att göra så.

 4. Make it skriver:

  Hej Anna!
  Kontakta oss gärna på telefon 0771-43 10 00 så hjälper vi dig!