Så tar du ditt företag förbi de 5 vanligaste tillväxthindren

Skapa lönsamhet | 28 februari 2018 |

Alla växande bolag går igenom förutsägbara faser. Som ledare i ett tillväxtbolag är du ansvarig för att ta organisationen genom förändringarna och förbi hindren. Det är inte lätt – eftersom du själv är en del av problemet.

Hur leder man ett bolag i tillväxt? Och hur fattar man smarta, effektiva beslut i praktiken när allt omkring en förändras snabbt och man har hundra bollar i luften samtidigt? Entreprenören och scaleup-experten Pelle Tornell är van att hjälpa snabbväxande företag med just de utmaningarna.

Det finns vissa faser som alla snabbväxande företag måste igenom, där man riskerar att fastna, konstaterar han.

När scaleups får frågan ”Vad hindrar dig att växa?” svarar de flesta kapital, rekrytering, försäljning och så vidare, som i bilden nedan.

– Det är klart att de faktorerna spelar roll, men 85-90 procent av förklaringen till att bolag fastnar beror på interna faktorer, som därmed också kan åtgärdas, säger Pelle Tornell.

I själva verket är det största hindret nästan alltid entreprenören själv.

– Antingen har man inte kompetensen att utveckla bolaget i nästa steg eller så har man blivit för trygghetssökande så att man inte vågar fatta de beslut som krävs för att utvecklas.

Läs mer: Sverigepremiär för prestigefyllt scaleup-program

Skiftande behov av ledarskap

I början av företagsresan behövs en viss typ av ledarskap. Väldigt mycket fokus ligger på att utveckla en produkt som marknaden vill ha – och att hinna göra det innan pengarna tar slut. I den tidiga fasen har grundaren själv oftast mycket kundkontakt och håller väldigt hårt i pengarna. Alla i bolaget gör i princip allt.

Driver du ett tillväxtföretag?

Greenhouse är vår helhetslösning som ger dig experthjälp och rådgivning under hela tillväxtresan. Kontakta oss på 0774-45 90 91 om du vill veta hur vi kan hjälpa dig.

Läs mer

När företaget går in i nästa fas – scaleup-fasen – behövs ett annat slags ledarskap för att bolaget ska utvecklas vidare.

– I nästa fas blir det desto viktigare att forma kulturen och att ha en strategi för att skala upp den produkt som vid det här laget har hittat en marknad. Ni behöver hitta mer specialiserade roller, samtidigt som ni fortsätter att vara en organisation som lär sig snabbt, så att ni hela tiden reagerar och ligger nära kunderna, säger Pelle Tornell.

Utmaning att ha rätt beslutsunderlag

Det gäller till exempel att ha rutiner för hur man ser till att viktig information flödar mellan ledningen och medarbetare och att beslut fattas på rätt nivå samt baserat på aktuell och relevant information. Det gäller särskilt när grundare och vd inte längre jobbar lika hands-on med kunder som vid starten.

– Din uppgift som ledare är att delegera beslutsfattande vid det här laget. Det gör du genom att vara tydlig med syfte, värderingar och strategi. För att andra ska kunna ta ansvar i bolaget måste de sakerna vara väldigt tydligt kommunicerade och repeteras ofta.

Läs mer: Silicon Valley-gurun: 3 viktiga steg för scaleups

De 5 vanligaste tillväxthindren för snabbväxare

Varför hamnar då de flesta företag i dödens dal, under sin företagsresa från startup till scaleup? Pelle Tornell har summerat de fem vanligaste anledningarna:

1. Grundaren / ledningen blir en flaskhals.

Handlar mycket om att beslutsfattandet inte är delegerat. I början tar grundaren oftast alla viktiga beslut kring pengar, produkt, marknad med mera. När komplexiteten ökar så ökar också kraven på beslut. Grundarna blir en flaskhals. Och när beslutsfattandet går trögare blir hela organisationen långsammare.

2. Mindre fokus på kundkontakter och kundnytta.

Du som ledare fastnar ofta i en rad administrativa sysslor samt rekrytering, vilket gör att du lätt tappar kontakten med kunden och kundnyttan.

3. Ansvar blir otydligare och urholkas.

I en liten organisation måste alla rycka ut och göra allt. När företaget växer ställs högre krav inom olika ansvarsområden. Ofta tar man sig inte tid att definiera vem som ansvarar för vad. Otydlighet leder till en risk för att ingen tar det fulla ansvaret.

4. Organisationens kompetens växer inte i takt med omsättningen.

En del medarbetare kan utvecklas i takt med kraven, andra måste ibland bytas ut. Man känner ofta en lojalitet med personer som varit med i en tidig fas och det är svårt att fatta objektiva beslut. Tidsbrist är samtidigt en ständig faktor och obehagliga beslut har en tendens att hamna långt ner på listan. Men det gäller att ha en öppen dialog kring det här och inte sopa frågan under mattan. Även entreprenören själv kan behöva utveckla sin kompetens och sitt ledarskap. Det är få som klarar det på egen hand. Ta hjälp av andra entreprenörer som redan gått igenom samma sak, exempelvis genom att delta i tillväxtprogram som Scaleup academy.

5. System, rutiner och processer är inte skalbara.

Företagets system är ofta inte byggda för att skalas upp. Det kan handla om anställningssystem, bokföringssystem, it-system och försäljningsrutiner som fungerar på en viss nivå i starten, men allteftersom företaget växer håller de inte måttet. Försök att välja system från början som håller för att skalas upp.

En kommentar

  1. Britt Orstadius skriver:

    Precis som ni säger, så menar jag också, att de utmaningar ett företag har, förändras vartefter bolaget växer. Det krävs olika personliga egenskaper för detta. Därför är det viktigt att se till att matcha utvecklingsfas med personlighet. Att göra kvalificerade personlighetsbedömningar helt enkelt. Inte stoppa huvudet i sanden och hoppas att saker och ting löser sig själva. Ju förr man tar tag i detta ju mera tid och pengar kan man spara.