Vad betyder Trumps seger för svenska företag?

Steget före | 9 november 2016 |

USA:s nye president har tydligt tagit ställning mot frihandel och vill riva upp flera handelsavtal. Vilka följder får valutgången egentligen för Sverige? SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist ger sin syn.

Åtta av tio svenska företagsledare hoppades på att Hillary Clinton skulle vinna. Och sju av tio tycker att deras företag får sämre förutsättningar med Donald Trump som president, enligt en Di-undersökning.

Vilka konkreta följder kan nu bli verklighet för svenska företagare?

Börsfall i världen

1. Den första tydliga effekten av valresultatet är en oro på aktiemarknaderna. Bara några timmar efter konstaterandet att Donald Trump blir USA:s 45 president syns en negativ reaktion på världens börser.

Robert Bergqvist_chefsekonom– En Trumpseger var klart oväntad av marknaden även om sannolikheten inte var noll. Som väntat reagerar nu marknaderna negativt. Dollarn tappar i värde liksom mexikanska peson medan global riskaversion har fått både räntor och aktiemarknader att reagera negativt, säger Robert Bergqvist och tillägger:

– Vår bedömning är att Trumps seger även på längre sikt kommer att vara negativ för börserna genom hotet mot global handel som riskerar att drabba företagens lönsamhet negativt.

Trump vill begränsa  frihandeln

2. För svenska företag som exporterar varor eller tjänster är valet av Trump extra negativt. Under sin valkampanj har han lovat att skydda amerikanska företag och jobb genom att resa tullmurar mot omvärlden. Det kan ställas mot att USA är Sveriges tredje viktigaste handelspartner, efter Tyskland och Norge. Under första kvartalet i år exporterade Sverige varor till USA för 31 miljarder kronor, enligt SCB:s statistik.

Läs mer: Nya 3:12-reglerna – hur påverkas du av förslaget?

De inskränkningar som Donald Trump nämnt i frihandeln är visserligen främst riktade mot lågkostnadsproducenter som Kina och Mexiko. Men ett land är mer protektionistiskt och höjer tullarna, då höjer gärna nästa land också.

– USA:s relationer till Kina och Mexiko blir mer ansträngda givet att en tuffare behandling av dessa länder har utgjort en av hörnstenarna i Trumps valkampanj. Handelspolitiken är också ett område där presidenten har mycket egen makt att kunna agera utan godkännande från kongressen. För EU som redan ska hantera en egen splittring med Brexit blir situationen än mer prekär, konstaterar Robert Bergqvist.

Satsar på olja, gas och kol

3. På sikt kan även svenska miljöteknikbolag, företag inom cleantech, påverkas negativt eftersom Trump har lovat att satsa på traditionella industrier som gas, olja och kol . Plus att han har hotat med att lämna Paris-avtalet.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!

– Amerikansk olje- och kolindustri är stora vinnare på Trumps seger. Lättare regleringar och bättre villkor för den sektorn i USA väntas gynna amerikansk oljeproduktion och dämpa oljepriset, förklarar Robert Bergqvist.

Osäkerhet kan bromsa tillväxt och sysselsättning

4. Den politiska osäkerheten leder till en stor osäkerhet generellt, som kan göra att konsumtion och investeringar bromsas upp. Det påverkar tillväxten och sysselsättningen. Och det kan finnas skäl att ändra prognosen för svensk BNP, enligt Robert Bergqvist:

– Risken för att USA och världen nu rör sig mot ökad protektionism och mindre frihandel är en klar nedåtrisk för svensk industri. Till det ska man också lägga en allmän riskaversion, som kommer av att det geopolitiska läget är mer svårbedömt.

På kort sikt skulle de negativa effekterna ändå kunna kompenseras lite av att kronan försvagas än mer, vilket gynnar svensk export menar Robert Bergqvist:

– Tillsammans med utsikter för en än mer expansiv penningpolitik från Riksbanken är risken stor att kronan kommer att fortsätta försvagas på kort sikt mot euron.

Läs mer: 19 viktiga frågor och svar om valresultatet i USA

Läs SEB-expert Johan Hagbarths marknadskommentar här: ”Trump vann, vad händer nu?”

Här kan du dessutom se ett filmklipp där SEB-experter resonerar kring valresultatet:

En kommentar

  1. Björn Boström skriver:

    Trots allt gav ju Donal Trump ett försonande känsla i sitt tal vid erkännandet av vinst. Dessutom talade han om stora infrastruktur satsningar i USA