Hållbar mat: Vattenbruk en allt viktigare bransch i Sverige

Hållbart företagande | 2 januari 2017 |

Jordens befolkning växer och om alla ska kunna äta sig mätta räcker inte jordbruk. Vattenbruk, eller akvakultur, är en allt viktigare bransch som kan få stor betydelse för svenskt näringsliv.

Två till tre miljarder fler än i dag – så stor räknar forskarna med att jordens befolkning kommer att vara år 2100. Men möjligheterna att på ett hållbart sätt producera mat via jordbruk ökar inte i samma takt.

Och när det gäller mat från havet har utvecklingen också sett dyster ut. 

FN:s miljöprogram Unep visade i en rapport 2010 att den globala fiskeflottan är två till tre gånger så stor som haven mäktar med och att vi snarare måste minska än öka det kommersiella fisket. Frågan är då hur alla människor ska kunna äta sig mätta utan att utarma planeten?

Vattenbruk en del av lösningen

En av dellösningarna som har diskuterats är vattenbruk, också kallat akvakultur, det vill säga organiserad odling av fisk, skaldjur och alger.

– I Sverige tänker vi nästan automatiskt på norska laxodlingar när vi pratar om vattenbruk, och även om det är en viktig industri är vattenbruk mycket större än så, konstaterar Max Troell, forskare på Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi samt Stockholm Resilience Centre och specialist på fiske och akvakultur.

Läs mer: Trend: 5 svenska vattenbruk-entreprenörer att ha ögonen på

Faktum är att norsk laxodling bara utgör fem procent av världens vattenbruk och att den allra största delen kommer från sötvattensfiskar odlade i dammar i Asien.

Snabbt växande global trend

Globalt är akvakultur en snabbt växande industri, mellan 1990 och 2009 låg tillväxten på närmare tio procent per år. Men det är inte tillräckligt. Fram till 2030 beräknas vattenbrukets produktion behöva öka med upp till 50 procent för att den stigande efterfrågan på fisk och skaldjur ska kunna mötas.

I Sverige, som är en marginell spelare när det gäller vattenbruk, ökar nu intresset för branschen.
– Det finns ett momentum inom svenskt vattenbruk just nu, något som främst märks genom ökade forskningsanslag för att utveckla innovativa, hållbara system, säger Max Troell.

Läs mer: Vad kan nudging innebära för ditt företag?

För det är just effektiviseringen och hållbarhetsaspekterna som är de stora utmaningarna för branschen såväl i Sverige som globalt, kommenterar Max Troell.

– Miljöaspekter som exempelvis att fiskodling nära kusten bidrar till övergödning och algblomning är viktiga att ta i beaktande. Men även fodertillgången är en flaskhals för fortsatt expansion.

Trots det tror han ändå att världens vattenbruk kommer att öka de kommande åren.

– Foderfrågan är en knut som måste lösas men även klimatförändringar kan ställa till problem för vattenbruket. Nyckelordet för att lyckas med tillväxten i det här sammanhanget är hållbarhet, något som vi ser alltmer genomsyrar de större aktörernas utvecklingsplaner.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!

2 kommentarer

 1. Nils Walden skriver:

  Mkt intressant.Intresserad av att läsa mer om vattenbruk.
  Har varit med om org. O affärer gällande laxodlingar fr ostkusten
  Norgr,Portugal o Thailand.
  Hur klarar man ökad fiskodling med ökad nersmutsning
  I framtiden?

 2. Björn Tengelin skriver:

  För tre år sedan genomförde Jordbruksverket, som är sektorsmyndighet kring vattenbruk, en nationell utvecklingsplan för svenskt vattenbruk. I samband med det mångdubblade man kostnaden för kontrollen. Sedan dess har svenskt vattenbruk minskat varje år, totalt med 14 %. Detta oaktat om man räknar odlingsvolym eller avsaluvärdet. Under samma period har de två rikstäckande organisationer som företrätt näringen, tvingats lägga ner. Det finns idag mindre än 200 odlingsföretag, där de största företagen ägs av finska och norska ägare. Svenskt vattenbruk totalt idag, är mindre än de flesta enskilda större norska odlingarna var för sig. Tyvärr är detta sanningen. Så, ur detta perspektiv finns två vägar. Total avveckling, eller att det blir bättre från denna mycket låga nivå.