Videopitch gav sociala entreprenörer Vinnova-finansiering

Hitta finansiering | 21 oktober 2016 |

Nio entreprenörer har övertygat Vinnova om finansiering, i senaste utlysningen kring sociala innovationer. Ett nytt sätt att sålla bland ansökningarna är videopitchar. Så här ökar du chanserna att få medel till ditt företag, i kommande utlysningar.

Tidigare i år utlyste Vinnova medel för utveckling av sociala innovationer, den tredje utlysningen i programmet för social innovation. Nio lösningar har nu fått ett utvecklingsstöd på 300 000-500 000 kronor.

annaedwall_videopitch-vinnovaAnna Edwall, programansvarig för social innovation på Vinnova, är en av dem som avgör vilka som får finansiering.

Hur definierar du social innovation?
– Med begreppet social innovation menar vi nya lösningar och samarbeten för samhällsnytta. Det kan vara nya varor, tjänster, metoder som fyller sociala behov och löser samhällsutmaningar. Det handlar om idéer som bidrar till ett inkluderande samhälle, förbättrar människors välstånd och förnyar sättet att tänka – som människa, organisation och samhälle. De som berörs av ett problem involveras i formuleringen och lösningen av det.

Nio sociala innovationer som övertygade Vinnova
• Our Normal, föreningen Familjevänner
Diabetesberättelser – Svenska diabetesförbundet tillsammans med ToldBy AB
Medicinsk tolk, Arildtuvan AB
Smart omsorg i Helsingborg, AB Helsingborgshem med Helsingborgs kommun
Språkcommunity för flyktingar och svenskar, Lingio AB, SUP46
Uppskalning av Elevledarna, Didici Sverige, ProLab
Stockholms Matbank, Stockholms Stadsmission, Matcentralen
Plattform och digital mötesplats för gräsrotsprojekt, e-handel och online konsumenter, Hisekai
Aidhedge – för ett effektivt bistånd utan onödiga valutarisker, Azote AB
Ni testade ett nytt sållningsverktyg i form av videopitchar. Hur fungerade det?
– Bra! Det passar våra målgrupper. Du testar ditt innovationsprojekt och får snabb respons på om vi vill höra mer eller inte. Samtidigt var det ett pilotprojekt för oss, för att sålla fram ett antal bra innovationsprojekt utifrån väldigt många ansökningar.

Hur får den som vinner del av pengarna?
– Vinnova är en statlig finansiär av innovation. Vi delar ut bidrag. Vi har ett investeringsorienterat arbetssätt där vi räknar med en viss effekt av vår peng på lång sikt.

Märker ni några trender bland de bidrag ni får in?
– Integration, sysselsättning och ungas psykiska hälsa var tre stora områden i år.

Blir det fler utlysningar?
– Ja, nästa öppnar snart, i mitten av december. Samhällsentreprenörer, civilsamhälle och företag är välkomna att söka med ett projekt, där man vill utveckla och testa en social innovation. Vi vill att man under denna period ska koppla upp sig mot behovsägare, alltså den som i slutändan kan betala för lösningen, och användare för en verifierad lösning. Man kan sen söka pengar för att validera en hållbar modell. Alltså finansieringsmodell, partnerskap, metod för att mäta samhällsnytta, skapa förutsättningar för att skala upp och sprida lösning.

Hur gör jag för att ansöka?
– Gå in på vinnova.se/socialinnovation i mitten av december och läs om utlysningen. Och skicka in en skriftlig ansökan innan deadline, i januari.